meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Anita Antalová 10 5 4.5 - 19.5
2 Peter Buzák 10 5 0 - 15
3 Andrea Kostrová 9 5 7 - 21
4 Veronika Weissová 9 5 4.5 - 18.5
5 Adrián Gombos 10 5 6 - 21
6 Juraj Cabák 10 5 4.5 - 19.5
7 Barbara Vozáryová 10 5 3 - 18
8 Monika Víghová 10 5 4 - 19
9 Zoltán Tóth 9 5 3.5 - 17.5
10 Máté Vas 9 5 3.5 - 17.5
11 Bolyós Csaba 10 5 2 - 17
12 Miroslav Bodiš 10 5 6 - 21
13 Matej Klobusnik 5 5 5 - 15
14 Jakub Dobšovič 8 5 5 - 18
15 Petra Kúdeľová 9 5 3 - 17
16 Mária Nemsilajová 8 0 0 - 8
17 Andrej Lang 8 0 - - 8
18 Stanislav Griguš 7 0 5 - 12
Revision as of 15:46, 1 December 2011 by Kucerova (Talk | contribs)