meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Anita Antalová 9 5 4.5 - 18.5
2 Peter Buzák 9 5 0 - 14
3 Andrea Kostrová 8 5 7 - 20
4 Veronika Weissová 8 5 4.5 - 17.5
5 Adrián Gombos 9 5 6 - 20
6 Juraj Cabák 9 5 4.5 - 18.5
7 Barbara Vozáryová 9 5 3 - 17
8 Monika Víghová 9 5 4 - 18
9 Zoltán Tóth 8 5 3.5 - 16.5
10 Máté Vas 8 5 3.5 - 16.5
11 Bolyós Csaba 9 5 2 - 16
12 Miroslav Bodiš 9 5 6 - 20
13 Matej Klobusnik 5 5 5 - 15
14 Jakub Dobšovič 7 5 5 - 17
15 Petra Kúdeľová 8 5 3 - 16
16 Mária Nemsilajová 7 0 0 - 7
17 Andrej Lang 7 0 - - 7
18 Stanislav Griguš 6 0 5 - 11
Revision as of 15:14, 23 November 2011 by Kucerova (Talk | contribs)