meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Anita Antalová 7 5 4.5 - 16.5
2 Peter Buzák 7 5 0 - 12
3 Andrea Kostrová 7 5 7 - 19
4 Veronika Weissová 6 5 4.5 - 15.5
5 Adrián Gombos 7 5 6 - 18
6 Juraj Cabák 7 5 4.5 - 16.5
7 Barbara Vozáryová 7 5 3 - 15
8 Monika Víghová 7 5 4 - 16
9 Zoltán Tóth 7 5 3.5 - 15.5
10 Máté Vas 7 5 3.5 - 15.5
11 Bolyós Csaba 7 5 2 - 14
12 Miroslav Bodiš 7 5 6 - 18
13 Matej Klobusnik 4 5 5 - 14
14 Jakub Dobšovič 6 5 5 - 16
15 Petra Kúdeľová 6 5 3 - 14
16 Mária Nemsilajová 5 0 0 - 5
17 Andrej Lang 5 0 - - 5
18 Stanislav Griguš 4 0 5 - 9
Revision as of 17:56, 8 November 2011 by Kucerova (Talk | contribs)