meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
Anita Antalová 2 5 - - 7
Peter Buzák 2 5 - - 7
Andrea Kostrová 2 5 - - 7
Veronika Weissová 2 5 - - 7
Adrián Gambos 2 5 - - 7
Juraj Cabák 2 5 - - 7
Barbara Vozáryová 2 5 - - 7
Monika Víghová 2 5 - - 7
Zoltán Tóth 2 5 - - 7
Máté Vas 2 5 - - 7
Bolyós Csaba 2 5 - - 7
Miroslav Bodiš 2 5 - - 7
Matej Klobusnik 1 5 - - 6
Jakub Dobšovič 2 5 - - 7
Petra Kúdeľová 2 5 - - 7
Mária Nemsilajová 1 0 - - 1
Andrej Lang 1 0 - - 1
Stanislav Griguš 1 0 - - 1
Revision as of 18:00, 5 October 2011 by Kucerova (Talk | contribs)