Line 11: Line 11:
 
| 1
 
| 1
 
| Anita Antalová
 
| Anita Antalová
| 9
+
| 10
 
| 5
 
| 5
 
| 4.5  
 
| 4.5  
 
| -
 
| -
| 18.5
+
| 19.5
 
|-  
 
|-  
 
| 2
 
| 2
 
| Peter Buzák
 
| Peter Buzák
| 9
+
| 10
 
| 5
 
| 5
 
| 0
 
| 0
 
| -
 
| -
| 14
+
| 15
 
|-
 
|-
 
| 3
 
| 3
 
| Andrea Kostrová
 
| Andrea Kostrová
| 8
+
| 9
 
| 5
 
| 5
 
| 7  
 
| 7  
 
| -
 
| -
| 20
+
| 21
 
|-
 
|-
 
| 4
 
| 4
 
| Veronika Weissová
 
| Veronika Weissová
| 8
+
| 9
 
| 5
 
| 5
 
| 4.5  
 
| 4.5  
 
| -
 
| -
| 17.5
+
| 18.5
 
|-
 
|-
 
| 5
 
| 5
 
| Adrián Gombos
 
| Adrián Gombos
| 9
+
| 10
 
| 5
 
| 5
 
| 6  
 
| 6  
 
| -
 
| -
| 20
+
| 21
 
|-
 
|-
 
| 6
 
| 6
 
| Juraj Cabák
 
| Juraj Cabák
| 9
+
| 10
 
| 5
 
| 5
 
| 4.5  
 
| 4.5  
 
| -
 
| -
| 18.5
+
| 19.5
 
|-
 
|-
 
| 7
 
| 7
 
| Barbara Vozáryová
 
| Barbara Vozáryová
| 9
+
| 10
 
| 5
 
| 5
 
| 3  
 
| 3  
 
| -
 
| -
| 17
+
| 18
 
|-
 
|-
 
| 8
 
| 8
 
| Monika Víghová
 
| Monika Víghová
| 9
+
| 10
 
| 5
 
| 5
 
| 4  
 
| 4  
 
| -
 
| -
| 18
+
| 19
 
|-
 
|-
 
| 9
 
| 9
 
| Zoltán Tóth
 
| Zoltán Tóth
| 8
+
| 9
 
| 5
 
| 5
 
| 3.5  
 
| 3.5  
 
| -
 
| -
| 16.5
+
| 17.5
 
|-
 
|-
 
| 10
 
| 10
 
| Máté Vas
 
| Máté Vas
| 8
+
| 9
 
| 5
 
| 5
 
| 3.5  
 
| 3.5  
 
| -
 
| -
| 16.5
+
| 17.5
 
|-
 
|-
 
| 11
 
| 11
 
| Bolyós Csaba
 
| Bolyós Csaba
| 9
+
| 10
 
| 5
 
| 5
 
| 2  
 
| 2  
 
| -
 
| -
| 16
+
| 17
 
|-
 
|-
 
| 12
 
| 12
 
| Miroslav Bodiš
 
| Miroslav Bodiš
| 9
+
| 10
 
| 5
 
| 5
 
| 6  
 
| 6  
 
| -
 
| -
| 20
+
| 21
 
|-
 
|-
 
| 13
 
| 13
Line 115: Line 115:
 
| 14
 
| 14
 
| Jakub Dobšovič
 
| Jakub Dobšovič
| 7
+
| 8
 
| 5
 
| 5
 
| 5  
 
| 5  
 
| -
 
| -
| 17
+
| 18
 
|-
 
|-
 
| 15
 
| 15
 
| Petra Kúdeľová
 
| Petra Kúdeľová
| 8
+
| 9
 
| 5
 
| 5
 
| 3  
 
| 3  
 
| -
 
| -
| 16
+
| 17
 
|-
 
|-
 
| 16
 
| 16
 
| Mária Nemsilajová
 
| Mária Nemsilajová
| 7
+
| 8
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-
 
|-
 
| 17
 
| 17
 
| Andrej Lang
 
| Andrej Lang
| 7
+
| 8
 
| 0
 
| 0
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-
 
|-
 
| 18
 
| 18
 
| Stanislav Griguš
 
| Stanislav Griguš
| 6
+
| 7
 
| 0
 
| 0
 
| 5  
 
| 5  
 
| -
 
| -
| 11
+
| 12
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 15:46, 1 December 2011

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Anita Antalová 10 5 4.5 - 19.5
2 Peter Buzák 10 5 0 - 15
3 Andrea Kostrová 9 5 7 - 21
4 Veronika Weissová 9 5 4.5 - 18.5
5 Adrián Gombos 10 5 6 - 21
6 Juraj Cabák 10 5 4.5 - 19.5
7 Barbara Vozáryová 10 5 3 - 18
8 Monika Víghová 10 5 4 - 19
9 Zoltán Tóth 9 5 3.5 - 17.5
10 Máté Vas 9 5 3.5 - 17.5
11 Bolyós Csaba 10 5 2 - 17
12 Miroslav Bodiš 10 5 6 - 21
13 Matej Klobusnik 5 5 5 - 15
14 Jakub Dobšovič 8 5 5 - 18
15 Petra Kúdeľová 9 5 3 - 17
16 Mária Nemsilajová 8 0 0 - 8
17 Andrej Lang 8 0 - - 8
18 Stanislav Griguš 7 0 5 - 12