Line 11: Line 11:
 
| 1
 
| 1
 
| Anita Antalová
 
| Anita Antalová
| 6
+
| 7
 
| 5
 
| 5
 
| 4.5  
 
| 4.5  
 
| -
 
| -
| 15.5
+
| 16.5
 
|-  
 
|-  
 
| 2
 
| 2
 
| Peter Buzák
 
| Peter Buzák
| 6
+
| 7
 
| 5
 
| 5
 
| 0
 
| 0
 
| -
 
| -
| 11
+
| 12
 
|-
 
|-
 
| 3
 
| 3
 
| Andrea Kostrová
 
| Andrea Kostrová
| 6
+
| 7
 
| 5
 
| 5
 
| 7  
 
| 7  
 
| -
 
| -
| 18
+
| 19
 
|-
 
|-
 
| 4
 
| 4
 
| Veronika Weissová
 
| Veronika Weissová
| 5
+
| 6
 
| 5
 
| 5
 
| 4.5  
 
| 4.5  
 
| -
 
| -
| 14.5
+
| 15.5
 
|-
 
|-
 
| 5
 
| 5
 
| Adrián Gombos
 
| Adrián Gombos
| 6
+
| 7
 
| 5
 
| 5
 
| 6  
 
| 6  
 
| -
 
| -
| 17
+
| 18
 
|-
 
|-
 
| 6
 
| 6
 
| Juraj Cabák
 
| Juraj Cabák
| 6
+
| 7
 
| 5
 
| 5
 
| 4.5  
 
| 4.5  
 
| -
 
| -
| 15.5
+
| 16.5
 
|-
 
|-
 
| 7
 
| 7
 
| Barbara Vozáryová
 
| Barbara Vozáryová
| 6
+
| 7
 
| 5
 
| 5
 
| 3  
 
| 3  
 
| -
 
| -
| 14
+
| 15
 
|-
 
|-
 
| 8
 
| 8
 
| Monika Víghová
 
| Monika Víghová
| 6
+
| 7
 
| 5
 
| 5
 
| 4  
 
| 4  
 
| -
 
| -
| 15
+
| 16
 
|-
 
|-
 
| 9
 
| 9
 
| Zoltán Tóth
 
| Zoltán Tóth
| 6
+
| 7
 
| 5
 
| 5
 
| 3.5  
 
| 3.5  
 
| -
 
| -
| 14.5
+
| 15.5
 
|-
 
|-
 
| 10
 
| 10
 
| Máté Vas
 
| Máté Vas
| 6
+
| 7
 
| 5
 
| 5
 
| 3.5  
 
| 3.5  
 
| -
 
| -
| 14.5
+
| 15.5
 
|-
 
|-
 
| 11
 
| 11
 
| Bolyós Csaba
 
| Bolyós Csaba
| 6
+
| 7
 
| 5
 
| 5
 
| 2  
 
| 2  
 
| -
 
| -
| 13
+
| 14
 
|-
 
|-
 
| 12
 
| 12
 
| Miroslav Bodiš
 
| Miroslav Bodiš
| 6
+
| 7
 
| 5
 
| 5
 
| 6  
 
| 6  
 
| -
 
| -
| 17
+
| 18
 
|-
 
|-
 
| 13
 
| 13
 
| Matej Klobusnik
 
| Matej Klobusnik
| 3
+
| 4
 
| 5
 
| 5
 
| 5  
 
| 5  
 
| -
 
| -
| 13
+
| 14
 
|-
 
|-
 
| 14
 
| 14

Revision as of 17:56, 8 November 2011

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Anita Antalová 7 5 4.5 - 16.5
2 Peter Buzák 7 5 0 - 12
3 Andrea Kostrová 7 5 7 - 19
4 Veronika Weissová 6 5 4.5 - 15.5
5 Adrián Gombos 7 5 6 - 18
6 Juraj Cabák 7 5 4.5 - 16.5
7 Barbara Vozáryová 7 5 3 - 15
8 Monika Víghová 7 5 4 - 16
9 Zoltán Tóth 7 5 3.5 - 15.5
10 Máté Vas 7 5 3.5 - 15.5
11 Bolyós Csaba 7 5 2 - 14
12 Miroslav Bodiš 7 5 6 - 18
13 Matej Klobusnik 4 5 5 - 14
14 Jakub Dobšovič 6 5 5 - 16
15 Petra Kúdeľová 6 5 3 - 14
16 Mária Nemsilajová 5 0 0 - 5
17 Andrej Lang 5 0 - - 5
18 Stanislav Griguš 4 0 5 - 9