Line 151: Line 151:
 
| 5  
 
| 5  
 
| -
 
| -
| 5
+
| 9
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 13:44, 3 November 2011

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Anita Antalová 6 5 4.5 - 15.5
2 Peter Buzák 6 5 0 - 11
3 Andrea Kostrová 6 5 7 - 18
4 Veronika Weissová 5 5 4.5 - 14.5
5 Adrián Gombos 6 5 6 - 17
6 Juraj Cabák 6 5 4.5 - 15.5
7 Barbara Vozáryová 6 5 3 - 14
8 Monika Víghová 6 5 4 - 15
9 Zoltán Tóth 6 5 3.5 - 14.5
10 Máté Vas 6 5 3.5 - 14.5
11 Bolyós Csaba 6 5 2 - 13
12 Miroslav Bodiš 6 5 6 - 17
13 Matej Klobusnik 3 5 5 - 13
14 Jakub Dobšovič 6 5 5 - 16
15 Petra Kúdeľová 6 5 3 - 14
16 Mária Nemsilajová 5 0 0 - 5
17 Andrej Lang 5 0 - - 5
18 Stanislav Griguš 4 0 5 - 9