Line 69: Line 69:
 
| 5
 
| 5
 
| 5
 
| 5
| -
+
| 4
 
| -
 
| -
| 10
+
| 14
 
|-
 
|-
 
| 9
 
| 9

Revision as of 23:20, 28 October 2011

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Anita Antalová 5 5 4.5 - 14.5
2 Peter Buzák 5 5 - - 10
3 Andrea Kostrová 5 5 7 - 17
4 Veronika Weissová 4 5 - - 9
5 Adrián Gombos 5 5 6 - 16
6 Juraj Cabák 5 5 4.5 - 14.5
7 Barbara Vozáryová 5 5 - - 10
8 Monika Víghová 5 5 4 - 14
9 Zoltán Tóth 5 5 - - 10
10 Máté Vas 5 5 - - 10
11 Bolyós Csaba 5 5 2 - 12
12 Miroslav Bodiš 5 5 6 - 16
13 Matej Klobusnik 3 5 - - 8
14 Jakub Dobšovič 5 5 5 - 15
15 Petra Kúdeľová 5 5 - - 10
16 Mária Nemsilajová 4 0 - - 4
17 Andrej Lang 4 0 - - 4
18 Stanislav Griguš 4 0 - - 4