Line 11: Line 11:
 
| 1
 
| 1
 
| Anita Antalová
 
| Anita Antalová
| 4
+
| 5
 
| 5
 
| 5
 
| 4.5  
 
| 4.5  
 
| -
 
| -
| 13.5
+
| 14.5
 
|-  
 
|-  
 
| 2
 
| 2
 
| Peter Buzák
 
| Peter Buzák
| 4
+
| 5
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 9
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 3
 
| 3
 
| Andrea Kostrová
 
| Andrea Kostrová
| 4
+
| 5
 
| 5
 
| 5
 
| 7  
 
| 7  
 
| -
 
| -
| 16
+
| 17
 
|-
 
|-
 
| 4
 
| 4
 
| Veronika Weissová
 
| Veronika Weissová
| 3
+
| 4
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 8
+
| 9
 
|-
 
|-
 
| 5
 
| 5
 
| Adrián Gombos
 
| Adrián Gombos
| 4
+
| 5
 
| 5
 
| 5
 
| 6  
 
| 6  
 
| -
 
| -
| 15
+
| 16
 
|-
 
|-
 
| 6
 
| 6
 
| Juraj Cabák
 
| Juraj Cabák
| 4
+
| 5
 
| 5
 
| 5
 
| 4.5  
 
| 4.5  
 
| -
 
| -
| 13.5
+
| 14.5
 
|-
 
|-
 
| 7
 
| 7
 
| Barbara Vozáryová
 
| Barbara Vozáryová
| 4
+
| 5
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 9
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 8
 
| 8
 
| Monika Víghová
 
| Monika Víghová
| 4
+
| 5
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 9
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 9
 
| 9
 
| Zoltán Tóth
 
| Zoltán Tóth
| 4
+
| 5
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 9
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 10
 
| 10
 
| Máté Vas
 
| Máté Vas
| 4
+
| 5
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 9
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 11
 
| 11
 
| Bolyós Csaba
 
| Bolyós Csaba
| 4
 
 
| 5
 
| 5
| -
+
| 5
 +
| 2
 
| -
 
| -
| 9
+
| 12
 
|-
 
|-
 
| 12
 
| 12
 
| Miroslav Bodiš
 
| Miroslav Bodiš
| 4
+
| 5
 
| 5
 
| 5
 
| 6  
 
| 6  
 
| -
 
| -
| 15
+
| 16
 
|-
 
|-
 
| 13
 
| 13
 
| Matej Klobusnik
 
| Matej Klobusnik
| 2
+
| 3
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-
 
|-
 
| 14
 
| 14
 
| Jakub Dobšovič
 
| Jakub Dobšovič
| 4
+
| 5
 
| 5
 
| 5
 
| 5  
 
| 5  
 
| -
 
| -
| 14
+
| 15
 
|-
 
|-
 
| 15
 
| 15
 
| Petra Kúdeľová
 
| Petra Kúdeľová
| 4
+
| 5
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 9
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 16
 
| 16
 
| Mária Nemsilajová
 
| Mária Nemsilajová
| 3
+
| 4
 
| 0
 
| 0
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 3
+
| 4
 
|-
 
|-
 
| 17
 
| 17
 
| Andrej Lang
 
| Andrej Lang
| 3
+
| 4
 
| 0
 
| 0
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 3
+
| 4
 
|-
 
|-
 
| 18
 
| 18
 
| Stanislav Griguš
 
| Stanislav Griguš
| 3
+
| 4
 
| 0
 
| 0
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 3
+
| 4
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 14:57, 26 October 2011

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Anita Antalová 5 5 4.5 - 14.5
2 Peter Buzák 5 5 - - 10
3 Andrea Kostrová 5 5 7 - 17
4 Veronika Weissová 4 5 - - 9
5 Adrián Gombos 5 5 6 - 16
6 Juraj Cabák 5 5 4.5 - 14.5
7 Barbara Vozáryová 5 5 - - 10
8 Monika Víghová 5 5 - - 10
9 Zoltán Tóth 5 5 - - 10
10 Máté Vas 5 5 - - 10
11 Bolyós Csaba 5 5 2 - 12
12 Miroslav Bodiš 5 5 6 - 16
13 Matej Klobusnik 3 5 - - 8
14 Jakub Dobšovič 5 5 5 - 15
15 Petra Kúdeľová 5 5 - - 10
16 Mária Nemsilajová 4 0 - - 4
17 Andrej Lang 4 0 - - 4
18 Stanislav Griguš 4 0 - - 4