Line 13: Line 13:
 
| 4
 
| 4
 
| 5
 
| 5
| -
+
| 4.5
 
| -
 
| -
| 9
+
| 13.5
 
|-  
 
|-  
 
| 2
 
| 2

Revision as of 22:45, 22 October 2011

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Anita Antalová 4 5 4.5 - 13.5
2 Peter Buzák 4 5 - - 9
3 Andrea Kostrová 4 5 7 - 16
4 Veronika Weissová 3 5 - - 8
5 Adrián Gombos 4 5 6 - 15
6 Juraj Cabák 4 5 4.5 - 13.5
7 Barbara Vozáryová 4 5 - - 9
8 Monika Víghová 4 5 - - 9
9 Zoltán Tóth 4 5 - - 9
10 Máté Vas 4 5 - - 9
11 Bolyós Csaba 4 5 - - 9
12 Miroslav Bodiš 4 5 6 - 15
13 Matej Klobusnik 2 5 - - 7
14 Jakub Dobšovič 4 5 5 - 14
15 Petra Kúdeľová 4 5 - - 9
16 Mária Nemsilajová 3 0 - - 3
17 Andrej Lang 3 0 - - 3
18 Stanislav Griguš 3 0 - - 3