Line 11: Line 11:
 
| 1
 
| 1
 
| Anita Antalová
 
| Anita Antalová
| 3
+
| 4
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 8
+
| 9
 
|-  
 
|-  
 
| 2
 
| 2
 
| Peter Buzák
 
| Peter Buzák
| 3
+
| 4
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 8
+
| 9
 
|-
 
|-
 
| 3
 
| 3
 
| Andrea Kostrová
 
| Andrea Kostrová
| 3
+
| 4
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 8
+
| 9
 
|-
 
|-
 
| 4
 
| 4
 
| Veronika Weissová
 
| Veronika Weissová
| 2
+
| 3
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-
 
|-
 
| 5
 
| 5
 
| Adrián Gombos
 
| Adrián Gombos
| 3
+
| 4
 
| 5
 
| 5
 
| 6  
 
| 6  
 
| -
 
| -
| 14
+
| 15
 
|-
 
|-
 
| 6
 
| 6
 
| Juraj Cabák
 
| Juraj Cabák
| 3
+
| 4
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 8
+
| 9
 
|-
 
|-
 
| 7
 
| 7
 
| Barbara Vozáryová
 
| Barbara Vozáryová
| 3
+
| 4
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 8
+
| 9
 
|-
 
|-
 
| 8
 
| 8
 
| Monika Víghová
 
| Monika Víghová
| 3
+
| 4
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 8
+
| 9
 
|-
 
|-
 
| 9
 
| 9
 
| Zoltán Tóth
 
| Zoltán Tóth
| 3
+
| 4
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 8
+
| 9
 
|-
 
|-
 
| 10
 
| 10
 
| Máté Vas
 
| Máté Vas
| 3
+
| 4
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 8
+
| 9
 
|-
 
|-
 
| 11
 
| 11
 
| Bolyós Csaba
 
| Bolyós Csaba
| 3
+
| 4
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 8
+
| 9
 
|-
 
|-
 
| 12
 
| 12
 
| Miroslav Bodiš
 
| Miroslav Bodiš
| 3
+
| 4
 
| 5
 
| 5
 
| 6  
 
| 6  
 
| -
 
| -
| 14
+
| 15
 
|-
 
|-
 
| 13
 
| 13
Line 115: Line 115:
 
| 14
 
| 14
 
| Jakub Dobšovič
 
| Jakub Dobšovič
| 3
+
| 4
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 8
+
| 9
 
|-
 
|-
 
| 15
 
| 15
 
| Petra Kúdeľová
 
| Petra Kúdeľová
| 3
+
| 4
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 8
+
| 9
 
|-
 
|-
 
| 16
 
| 16
 
| Mária Nemsilajová
 
| Mária Nemsilajová
| 2
+
| 3
 
| 0
 
| 0
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 2
+
| 3
 
|-
 
|-
 
| 17
 
| 17
 
| Andrej Lang
 
| Andrej Lang
| 2
+
| 3
 
| 0
 
| 0
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 2
+
| 3
 
|-
 
|-
 
| 18
 
| 18
 
| Stanislav Griguš
 
| Stanislav Griguš
| 2
+
| 3
 
| 0
 
| 0
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 2
+
| 3
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 17:43, 19 October 2011

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Anita Antalová 4 5 - - 9
2 Peter Buzák 4 5 - - 9
3 Andrea Kostrová 4 5 - - 9
4 Veronika Weissová 3 5 - - 8
5 Adrián Gombos 4 5 6 - 15
6 Juraj Cabák 4 5 - - 9
7 Barbara Vozáryová 4 5 - - 9
8 Monika Víghová 4 5 - - 9
9 Zoltán Tóth 4 5 - - 9
10 Máté Vas 4 5 - - 9
11 Bolyós Csaba 4 5 - - 9
12 Miroslav Bodiš 4 5 6 - 15
13 Matej Klobusnik 2 5 - - 7
14 Jakub Dobšovič 4 5 - - 9
15 Petra Kúdeľová 4 5 - - 9
16 Mária Nemsilajová 3 0 - - 3
17 Andrej Lang 3 0 - - 3
18 Stanislav Griguš 3 0 - - 3