Line 11: Line 11:
 
| 1
 
| 1
 
| Anita Antalová
 
| Anita Antalová
| 2
+
| 3
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-  
 
|-  
 
| 2
 
| 2
 
| Peter Buzák
 
| Peter Buzák
| 2
+
| 3
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-
 
|-
 
| 3
 
| 3
 
| Andrea Kostrová
 
| Andrea Kostrová
| 2
+
| 3
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-
 
|-
 
| 4
 
| 4
Line 43: Line 43:
 
| 5
 
| 5
 
| Adrián Gambos
 
| Adrián Gambos
| 2
+
| 3
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-
 
|-
 
| 6
 
| 6
 
| Juraj Cabák
 
| Juraj Cabák
| 2
+
| 3
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-
 
|-
 
| 7
 
| 7
 
| Barbara Vozáryová
 
| Barbara Vozáryová
| 2
+
| 3
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-
 
|-
 
| 8
 
| 8
 
| Monika Víghová
 
| Monika Víghová
| 2
+
| 3
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-
 
|-
 
| 9
 
| 9
 
| Zoltán Tóth
 
| Zoltán Tóth
| 2
+
| 3
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-
 
|-
 
| 10
 
| 10
 
| Máté Vas
 
| Máté Vas
| 2
+
| 3
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-
 
|-
 
| 11
 
| 11
 
| Bolyós Csaba
 
| Bolyós Csaba
| 2
+
| 3
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-
 
|-
 
| 12
 
| 12
 
| Miroslav Bodiš
 
| Miroslav Bodiš
| 2
+
| 3
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-
 
|-
 
| 13
 
| 13
 
| Matej Klobusnik
 
| Matej Klobusnik
| 1
+
| 2
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 6
+
| 7
 
|-
 
|-
 
| 14
 
| 14
 
| Jakub Dobšovič
 
| Jakub Dobšovič
| 2
+
| 3
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-
 
|-
 
| 15
 
| 15
 
| Petra Kúdeľová
 
| Petra Kúdeľová
| 2
+
| 3
 
| 5
 
| 5
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 7
+
| 8
 
|-
 
|-
 
| 16
 
| 16
 
| Mária Nemsilajová
 
| Mária Nemsilajová
| 1
+
| 2
 
| 0
 
| 0
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 1
+
| 2
 
|-
 
|-
 
| 17
 
| 17
 
| Andrej Lang
 
| Andrej Lang
| 1
+
| 2
 
| 0
 
| 0
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 1
+
| 2
 
|-
 
|-
 
| 18
 
| 18
 
| Stanislav Griguš
 
| Stanislav Griguš
| 1
+
| 2
 
| 0
 
| 0
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| 1
+
| 2
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 12:00, 13 October 2011

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Anita Antalová 3 5 - - 8
2 Peter Buzák 3 5 - - 8
3 Andrea Kostrová 3 5 - - 8
4 Veronika Weissová 2 5 - - 7
5 Adrián Gambos 3 5 - - 8
6 Juraj Cabák 3 5 - - 8
7 Barbara Vozáryová 3 5 - - 8
8 Monika Víghová 3 5 - - 8
9 Zoltán Tóth 3 5 - - 8
10 Máté Vas 3 5 - - 8
11 Bolyós Csaba 3 5 - - 8
12 Miroslav Bodiš 3 5 - - 8
13 Matej Klobusnik 2 5 - - 7
14 Jakub Dobšovič 3 5 - - 8
15 Petra Kúdeľová 3 5 - - 8
16 Mária Nemsilajová 2 0 - - 2
17 Andrej Lang 2 0 - - 2
18 Stanislav Griguš 2 0 - - 2