Line 15: Line 15:
 
| 7
 
| 7
 
|-  
 
|-  
| Anita Antalová
+
| Peter Buzák
 
| 2
 
| 2
 
| 5
 
| 5
Line 21: Line 21:
 
| 0
 
| 0
 
| 7
 
| 7
 +
|-
 +
| Andrea Kostrová
 +
| 2
 +
| 5
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 7
 +
|-
 +
| Veronika Weissová
 +
| 2
 +
| 5
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 7
 +
|-
 +
| Adrián Gambos
 +
| 2
 +
| 5
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 7
 +
|-
 +
| Juraj Cabák
 +
| 2
 +
| 5
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 7
 +
|-
 +
| Barbara Vozáryová
 +
| 2
 +
| 5
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 7
 +
|-
 +
| Monika Víghová
 +
| 2
 +
| 5
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 7
 +
|-
 +
| Zoltán Tóth
 +
| 2
 +
| 5
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 7
 +
|-
 +
| Máté Vas
 +
| 2
 +
| 5
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 7
 +
|-
 +
| Bolyós Csaba
 +
| 2
 +
| 5
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 7
 +
|-
 +
| Miroslav Bodiš
 +
| 2
 +
| 5
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 7
 +
|-
 +
| Matej Klobusnik
 +
| 1
 +
| 5
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 6
 +
|-
 +
| Jakub Dobšovič
 +
| 2
 +
| 5
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 7
 +
|-
 +
| Petra Kúdeľová
 +
| 2
 +
| 5
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 7
 +
|-
 +
| Mária Nemsilajová
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 1
 +
|-
 +
| Andrej Lang
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 1
 +
|-
 +
| Stanislav Griguš
 +
| 1
 +
| 0
 +
| -
 +
| -
 +
| 1
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 17:59, 5 October 2011

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
Anita Antalová 2 5 0 0 7
Peter Buzák 2 5 0 0 7
Andrea Kostrová 2 5 0 0 7
Veronika Weissová 2 5 0 0 7
Adrián Gambos 2 5 0 0 7
Juraj Cabák 2 5 0 0 7
Barbara Vozáryová 2 5 0 0 7
Monika Víghová 2 5 0 0 7
Zoltán Tóth 2 5 0 0 7
Máté Vas 2 5 0 0 7
Bolyós Csaba 2 5 0 0 7
Miroslav Bodiš 2 5 0 0 7
Matej Klobusnik 1 5 0 0 6
Jakub Dobšovič 2 5 0 0 7
Petra Kúdeľová 2 5 0 0 7
Mária Nemsilajová 1 0 0 0 1
Andrej Lang 1 0 0 0 1
Stanislav Griguš 1 0 - - 1