Line 1: Line 1:
{| style="border-style:1px solid; text-align: center;"  
+
{| style="border-style:5px solid; text-align: center;"  
 
|-
 
|-
 
! meno
 
! meno

Revision as of 17:52, 5 October 2011

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
Anita Antalová 2 5 0 0 7
Anita Antalová 2 5 0 0 7