Line 8: Line 8:
 
! spolu
 
! spolu
 
|-
 
|-
|  
+
| Anita Antalová
|  
+
| 2
|  
+
| 5
|
+
| 0
|
+
| 0
|
+
| 7
 
|-
 
|-
|  
+
| Anita Antalová
|  
+
| 2
|  
+
| 5
|
+
| 0
|
+
| 0
|
+
| 7
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 17:49, 5 October 2011

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
Anita Antalová 2 5 0 0 7
Anita Antalová 2 5 0 0 7