Line 1: Line 1:
 
{| style="border-style: solid"
 
{| style="border-style: solid"
 
|-
 
|-
! '''meno'''
+
! meno
! '''účasť'''
+
! účasť
! '''úloha 1'''
+
! úloha 1
! '''úloha 2'''
+
! úloha 2
! '''projekt'''
+
! projekt
 
! spolu
 
! spolu
 
|-
 
|-
| 00h-002h
+
|  
| inštrukcie
+
|
| obsahuje inštrukcie NOP/CLI JMP 03Eh na preskočenie tabuľky (offset 03Eh sa môže líšiť od toho kde je začiatok kódu)
+
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|  
 +
|  
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 17:48, 5 October 2011

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu