Line 1: Line 1:
 
{| style="border-style: solid"
 
{| style="border-style: solid"
 
|-
 
|-
! adresa (hex)
+
! '''meno'''
! obsah
+
! '''účasť'''
! poznámka
+
! '''úloha 1'''
 +
! '''úloha 2'''
 +
! '''projekt'''
 +
! '''spolu'''
 
|-
 
|-
 
| 00h-002h
 
| 00h-002h

Revision as of 17:47, 5 October 2011

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
00h-002h inštrukcie obsahuje inštrukcie NOP/CLI JMP 03Eh na preskočenie tabuľky (offset 03Eh sa môže líšiť od toho kde je začiatok kódu)