Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
+
{| border="1"
 
|-
 
|-
 
! adresa (hex)
 
! adresa (hex)

Revision as of 17:45, 5 October 2011

adresa (hex) obsah poznámka
00h-002h inštrukcie obsahuje inštrukcie NOP/CLI JMP 03Eh na preskočenie tabuľky (offset 03Eh sa môže líšiť od toho kde je začiatok kódu)