Line 1: Line 1:
<style type="text/css">
+
{| class="wikitable"
table{
+
|-
border-width: 1px;
+
! adresa (hex)
border-style: solid;
+
! obsah
border-collapse: separate;
+
! poznámka
}
+
|-
table th {
+
| 00h-002h
border-width: 1px;
+
| inštrukcie
border-style: solid;
+
| obsahuje inštrukcie NOP/CLI JMP 03Eh na preskočenie tabuľky (offset 03Eh sa môže líšiť od toho kde je začiatok kódu)
border-collapse: separate;
+
|}
}
+
table td {
+
border-width: 1px;
+
border-style: solid;
+
border-collapse: separate;
+
}
+
</style>
+
 
+
 
+
<table>
+
<tr>
+
<th>Meno</th>
+
<th>Účasť</th>
+
<th>Úloha 1</th>
+
<th>Úloha 2</th>
+
<th>Projekt</th>
+
<th>Spolu</th>
+
</tr>
+
<tr>
+
<td>Meno</td>
+
<td align=center>2</td>
+
<td align=center>2</td>
+
<td align=center>2</td>
+
<td align=center>2</td>
+
<td align=center>2</td>
+
</tr>
+
<tr>
+
 
+
</tr>
+
</table>
+

Revision as of 17:43, 5 October 2011

adresa (hex) obsah poznámka
00h-002h inštrukcie obsahuje inštrukcie NOP/CLI JMP 03Eh na preskočenie tabuľky (offset 03Eh sa môže líšiť od toho kde je začiatok kódu)