Line 10: Line 10:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>Meno</td>
 
<td>Meno</td>
<td>Účasť</td>
+
<td align=center>2</td>
 
<td>Úloha 1</td>
 
<td>Úloha 1</td>
 
<td>Úloha 2</td>
 
<td>Úloha 2</td>

Revision as of 17:25, 5 October 2011

Meno Účasť Úloha 1 Úloha 2 Projekt Spolu
Meno 2 Úloha 1 Úloha 2 Projekt Spolu