Line 124: Line 124:
 
|-
 
|-
 
| 15
 
| 15
|  
+
| Marek Letavay
| 0
+
| 3
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  
Line 132: Line 132:
 
|-
 
|-
 
| 16
 
| 16
|  
+
| Jakub Lukašík
| 0
+
| 3
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  
Line 140: Line 140:
 
|-
 
|-
 
| 17
 
| 17
|  
+
| Jakub Marek
| 0
+
| 2
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  
Line 148: Line 148:
 
|-
 
|-
 
| 18
 
| 18
|  
+
| Michal Martin
| 0
+
| 4
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  
Line 156: Line 156:
 
|-
 
|-
 
| 19
 
| 19
|  
+
| Zuzana Michalicová
| 0
+
| 4
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  
Line 164: Line 164:
 
|-
 
|-
 
| 20
 
| 20
|  
+
| Peter Németh
| 0
+
| 4
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  
Line 172: Line 172:
 
|-
 
|-
 
| 21
 
| 21
|  
+
| Ľudmila Nemsilajová
| 0
+
| 4
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  
Line 180: Line 180:
 
|-
 
|-
 
| 22
 
| 22
|  
+
| Jana Pernecká
| 0
+
| 3
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  
Line 188: Line 188:
 
|-
 
|-
 
| 23
 
| 23
|  
+
| Martin Reiberger
| 0
+
| 3
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  
Line 196: Line 196:
 
|-
 
|-
 
| 24
 
| 24
|  
+
| Adrian Ritomský
| 0
+
| 3
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  
Line 204: Line 204:
 
|-
 
|-
 
| 25
 
| 25
|  
+
| Ján Ruhalovksý
| 0
+
| 2
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  
Line 212: Line 212:
 
|-
 
|-
 
| 26
 
| 26
|  
+
| Erich Siebenstich
| 0
+
| 3
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  
Line 220: Line 220:
 
|-
 
|-
 
| 27
 
| 27
|  
+
| Alexander Takács
| 0
+
| 3
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  
Line 228: Line 228:
 
|-
 
|-
 
| 28
 
| 28
|  
+
| Juraj Tylka
| 0
+
| 3
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  
Line 236: Line 236:
 
|-
 
|-
 
| 29
 
| 29
|  
+
| Erik Virág
| 0
+
| 3
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  
Line 244: Line 244:
 
|-
 
|-
 
| 30
 
| 30
|  
+
| Matúš Vojčik
| 0
+
| 4
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  
Line 252: Line 252:
 
|-
 
|-
 
| 31
 
| 31
|  
+
| Ľubomír Žák
| 0
+
| 3
 
| -
 
| -
 
| -  
 
| -  

Revision as of 10:56, 24 October 2013

Počítačové videnie 1

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Peter Bezák 4 - - - -
2 Anton Blahunka 3 - - - -
3 Jakub Čulík 3 - - - -
4 František Eliáš 3 - - - -
5 Michal Foltin 3 - - - -
6 Cyril Gramblička 4 - - - -
7 Jozef Hladký 3 - - - -
8 Ján Hledík 3 - - - -
9 Adam Chrást 4 - - - -
10 Lenka Knapereková 4 - - - -
11 Zdenko Kobezda 3 - - - -
12 Pavo Komiňák 3 - - - -
13 Lukáš Král 2 - - - -
14 Martin Kuchyňár 4 - - - -
15 Marek Letavay 3 - - - -
16 Jakub Lukašík 3 - - - -
17 Jakub Marek 2 - - - -
18 Michal Martin 4 - - - -
19 Zuzana Michalicová 4 - - - -
20 Peter Németh 4 - - - -
21 Ľudmila Nemsilajová 4 - - - -
22 Jana Pernecká 3 - - - -
23 Martin Reiberger 3 - - - -
24 Adrian Ritomský 3 - - - -
25 Ján Ruhalovksý 2 - - - -
26 Erich Siebenstich 3 - - - -
27 Alexander Takács 3 - - - -
28 Juraj Tylka 3 - - - -
29 Erik Virág 3 - - - -
30 Matúš Vojčik 4 - - - -
31 Ľubomír Žák 3 - - - -