Line 109: Line 109:
 
| 1
 
| 1
 
| Martin Ludwig
 
| Martin Ludwig
| 4
+
| 5
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 117: Line 117:
 
| 2
 
| 2
 
| Richard Halčin
 
| Richard Halčin
| 4
+
| 5
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 133: Line 133:
 
| 4
 
| 4
 
| Mário Hurtoš
 
| Mário Hurtoš
| 4
+
| 5
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 141: Line 141:
 
| 5
 
| 5
 
| Jakub Dobeš
 
| Jakub Dobeš
| 4
+
| 5
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 157: Line 157:
 
| 7
 
| 7
 
| Michal Jarábek
 
| Michal Jarábek
| 4
+
| 5
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 165: Line 165:
 
| 8
 
| 8
 
| Tomáš Vajda
 
| Tomáš Vajda
| 4
+
| 5
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 173: Line 173:
 
| 9
 
| 9
 
| Ľubomír Hrzič
 
| Ľubomír Hrzič
| 4
+
| 5
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 213: Line 213:
 
| 14
 
| 14
 
| Marína Madová
 
| Marína Madová
| 3
+
| 4
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 221: Line 221:
 
| 15
 
| 15
 
| Peter Rogožník
 
| Peter Rogožník
| 3
+
| 4
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 229: Line 229:
 
| 16
 
| 16
 
| Jana Pernecká
 
| Jana Pernecká
| 4
+
| 5
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 237: Line 237:
 
| 17
 
| 17
 
| Tomáš Ďurica
 
| Tomáš Ďurica
| 3
+
| 4
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 245: Line 245:
 
| 18
 
| 18
 
| Lukáš Dilik
 
| Lukáš Dilik
| 4
+
| 5
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 253: Line 253:
 
| 19
 
| 19
 
| Juraj Jurči
 
| Juraj Jurči
| 4
+
| 5
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 261: Line 261:
 
| 20
 
| 20
 
| Patrícia Franková
 
| Patrícia Franková
| 3
+
| 4
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 269: Line 269:
 
| 21
 
| 21
 
| Martin Jambor
 
| Martin Jambor
| 3
+
| 4
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 277: Line 277:
 
| 22
 
| 22
 
| Michal Vozný
 
| Michal Vozný
| 4
+
| 5
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 285: Line 285:
 
| 23
 
| 23
 
| Marcel Sarič
 
| Marcel Sarič
| 3
+
| 4
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 293: Line 293:
 
| 24
 
| 24
 
| Rastislav Kamenický
 
| Rastislav Kamenický
| 4
+
| 5
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 301: Line 301:
 
| 25
 
| 25
 
| Michal Piovarči
 
| Michal Piovarči
| 4
+
| 5
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 363: Line 363:
 
| 6
 
| 6
 
| Juraj Šipold
 
| Juraj Šipold
| 4
+
| 5
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 403: Line 403:
 
| 11
 
| 11
 
| Ján Hledík
 
| Ján Hledík
| 3
+
| 4
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  

Revision as of 10:00, 19 October 2012

Počítačové videnie 1

pondelok 8:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Denisa Najnerová 5 0 0 0 0
2 Mária Stasinková 5 0 0 0 0
3 Ádám Horváth 5 0 0 0 0
4 Ivan Halahovets 5 0 0 0 0
5 Tibor Stanko 5 0 0 0 0
6 Daniel Skalický 3 0 0 0 0
7 Viktor Kuruc 4 0 0 0 1
8 Paula Schichmanova 4 0 0 0 0
9 Martin Truben 4 0 0 0 0
10 Alžbeta Svitková 4 0 0 0 1

streda 13:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Martin Ludwig 5 0 0 0 0
2 Richard Halčin 5 0 0 0 0
3 Miloš Fabian 4 0 0 0 0
4 Mário Hurtoš 5 0 0 0 0
5 Jakub Dobeš 5 0 0 0 0
6 Ján Pajan 4 0 0 0 0
7 Michal Jarábek 5 0 0 0 0
8 Tomáš Vajda 5 0 0 0 0
9 Ľubomír Hrzič 5 0 0 0 0
10 Katarína Kotrlová 1 0 0 0 0
11 Albert Herencsár 1 0 0 0 0
12 Michal Bubnár 2 0 0 0 0
13 Marián Rusnák 3 0 0 0 0
14 Marína Madová 4 0 0 0 0
15 Peter Rogožník 4 0 0 0 0
16 Jana Pernecká 5 0 0 0 0
17 Tomáš Ďurica 4 0 0 0 0
18 Lukáš Dilik 5 0 0 0 0
19 Juraj Jurči 5 0 0 0 0
20 Patrícia Franková 4 0 0 0 0
21 Martin Jambor 4 0 0 0 0
22 Michal Vozný 5 0 0 0 0
23 Marcel Sarič 4 0 0 0 0
24 Rastislav Kamenický 5 0 0 0 0
25 Michal Piovarči 5 0 0 0 0

štvrtok 13:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Adam Zajíček 1 0 0 0 0
2 Matej Kopernický 5 0 0 0 0
3 Vladimír Magyar 4 0 0 0 0
4 Jakub Košinár 4 0 0 0 0
5 Petra Gottlieberová 5 0 0 0 0
6 Juraj Šipold 5 0 0 0 0
7 Daniel Skalický 3 0 0 0 0
8 Matej Fandl 4 0 0 0 0
9 Eliška Pätoprstá 5 0 0 0 2
10 Michal Hozza 4 0 0 0 0
11 Ján Hledík 4 0 0 0 0