Line 86: Line 86:
 
|-
 
|-
 
| 10
 
| 10
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
|}
 +
 +
streda 13:10, H3
 +
 +
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" text-align="center"
 +
|-
 +
!
 +
! meno
 +
! účasť
 +
! úloha 1
 +
! úloha 2
 +
! projekt
 +
! spolu
 +
|-
 +
| 1
 +
| Denisa Najnerová
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 2
 +
| Mária Stasinková
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 3
 +
| Ádám Horváth
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 4
 +
| Ivan Halahovets
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 5
 +
| Tibor Stanko
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 6
 +
| Daniel Skalický
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 7
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 8
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 9
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 10
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 11
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 12
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 13
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 14
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 15
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 16
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 17
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 18
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 19
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 20
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 21
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 22
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 23
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 24
 +
| -
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
|-
 +
| 25
 
| -
 
| -
 
| 1
 
| 1

Revision as of 12:48, 25 September 2012

Počítačové videnie 1

pondelok 8:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Denisa Najnerová 1 0 0 0 0
2 Mária Stasinková 1 0 0 0 0
3 Ádám Horváth 1 0 0 0 0
4 Ivan Halahovets 1 0 0 0 0
5 Tibor Stanko 1 0 0 0 0
6 Daniel Skalický 1 0 0 0 0
7 - 1 0 0 0 0
8 - 1 0 0 0 0
9 - 1 0 0 0 0
10 - 1 0 0 0 0

streda 13:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Denisa Najnerová 1 0 0 0 0
2 Mária Stasinková 1 0 0 0 0
3 Ádám Horváth 1 0 0 0 0
4 Ivan Halahovets 1 0 0 0 0
5 Tibor Stanko 1 0 0 0 0
6 Daniel Skalický 1 0 0 0 0
7 - 1 0 0 0 0
8 - 1 0 0 0 0
9 - 1 0 0 0 0
10 - 1 0 0 0 0
11 - 1 0 0 0 0
12 - 1 0 0 0 0
13 - 1 0 0 0 0
14 - 1 0 0 0 0
15 - 1 0 0 0 0
16 - 1 0 0 0 0
17 - 1 0 0 0 0
18 - 1 0 0 0 0
19 - 1 0 0 0 0
20 - 1 0 0 0 0
21 - 1 0 0 0 0
22 - 1 0 0 0 0
23 - 1 0 0 0 0
24 - 1 0 0 0 0
25 - 1 0 0 0 0