(218 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<table border="1">
+
'''Počítačové videnie 1'''
<tr>
+
 
<th>Meno</th>
+
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" text-align="center"
<th>Účasť</th>
+
|-
<th>Úloha 1</th>
+
!
<th>Úloha 2</th>
+
! meno
<th>Projekt</th>
+
! účasť
<th>Spolu</th>
+
! úloha 1
</tr>
+
! úloha 2
<tr>
+
! malé úlohy
<th>Meno</th>
+
! projekt
<th>Účasť</th>
+
! spolu
<th>Úloha 1</th>
+
|-
<th>Úloha 2</th>
+
| 1
<th>Projekt</th>
+
| Peter Bezák
<th>Spolu</th>
+
| 8
</tr>
+
| 8
<tr>
+
| 10
<th>Meno</th>
+
| 3
<th>Účasť</th>
+
| 15
<th>Úloha 1</th>
+
| 36
<th>Úloha 2</th>
+
|-
<th>Projekt</th>
+
| 2
<th>Spolu</th>
+
| Anton Blahunka
</tr>
+
| 8
</table>
+
| 10
 +
| 9.5
 +
| 4.5
 +
| 14
 +
| 38
 +
|-
 +
| 3
 +
| Jakub Čulík
 +
| 8
 +
| 10
 +
| 8
 +
| 5
 +
| 12
 +
| 35
 +
|-
 +
| 4
 +
| František Eliáš
 +
| 7
 +
| 10
 +
| 6
 +
| -
 +
| 15
 +
| 31
 +
|-
 +
| 5
 +
| Michal Foltin
 +
| 8
 +
| 10
 +
| 10
 +
| 5
 +
| 12
 +
| 37
 +
|-
 +
| 6
 +
| Cyril Gramblička 
 +
| 7
 +
| 10
 +
| 10
 +
| -
 +
| 15
 +
| 35
 +
|-
 +
| 7
 +
| Jozef Hladký
 +
| 9
 +
| 10
 +
| 10
 +
| 4.5
 +
| 21.5
 +
| 46
 +
|-
 +
| 8
 +
| Ján Hledík
 +
| 7
 +
| 10
 +
| 8
 +
| -
 +
| 19
 +
| 37
 +
|-
 +
| 9
 +
| Adam Chrást
 +
| 7
 +
| 10+
 +
| 4
 +
| 2.5
 +
| 13.5
 +
| 30
 +
|-
 +
| 10
 +
| Lenka Knapereková
 +
| 9
 +
| 10+
 +
| 10
 +
| -
 +
| 19
 +
| 39
 +
|-
 +
| 11
 +
| Zdenko Kobezda
 +
| 7
 +
| 10
 +
| 10
 +
| 2
 +
| 21.5
 +
| 43.5
 +
|-
 +
| 12
 +
| Pavo Komiňák
 +
| 8
 +
| 10
 +
| 8
 +
| 5
 +
| 15
 +
| 38
 +
|-
 +
| 13
 +
| Lukáš Král
 +
| 7
 +
| 10+
 +
| 10
 +
| 5
 +
| 26
 +
| 51
 +
|-
 +
| 14
 +
| Martin Kuchyňár
 +
| 7
 +
| 10+
 +
| 8
 +
| -
 +
| 25
 +
| 43
 +
|-
 +
| 15
 +
| Marek Letavay
 +
| 8
 +
| 10
 +
| 10
 +
| 5
 +
| 12
 +
| 37
 +
|-
 +
| 16
 +
| Jakub Lukašík
 +
| 7
 +
| 10
 +
| 9
 +
| 5
 +
| 21.5
 +
| 45.5
 +
|-
 +
| 17
 +
| Jakub Marek
 +
| 8
 +
| 10+
 +
| 10
 +
| -
 +
| 25
 +
| 45
 +
|-
 +
| 18
 +
| Michal Martin
 +
| 7
 +
| 10
 +
| 10
 +
| 5
 +
| 13
 +
| 38
 +
|-
 +
| 19
 +
| Zuzana Michalicová
 +
| 9
 +
| 10
 +
| 10
 +
| 5
 +
| 15
 +
| 40
 +
|-
 +
| 20
 +
| Peter Németh
 +
| 7
 +
| 10
 +
| 10
 +
| -
 +
| 15
 +
| 35
 +
|-
 +
| 21
 +
| Ľudmila Nemsilajová
 +
| 7
 +
| 10
 +
| 8
 +
| 5
 +
| 14
 +
| 37
 +
|-
 +
| 22
 +
| Jana Pernecká
 +
| 7
 +
| 9
 +
| 8
 +
| -
 +
| 19
 +
| 36
 +
|-
 +
| 23
 +
| Martin Reiberger
 +
| 7
 +
| 10+
 +
| 7
 +
| -
 +
| 14
 +
| 31
 +
|-
 +
| 24
 +
| Adrian Ritomský
 +
| 8
 +
| 10+
 +
| 10
 +
| 5
 +
| 21.5
 +
| 46.5
 +
|-
 +
| 25
 +
| Ján Ruhalovksý
 +
| 7
 +
| 10+
 +
| 6
 +
| 5
 +
| 15
 +
| 36
 +
|-
 +
| 26
 +
| Erich Siebenstich
 +
| 7
 +
| 10
 +
| 10
 +
| -
 +
| 25
 +
| 45
 +
|-
 +
| 27
 +
| Alexander Takács
 +
| 7
 +
| 10
 +
| 7
 +
| -
 +
| 20
 +
| 37
 +
|-
 +
| 28
 +
| Juraj Tylka
 +
| 7
 +
| 10
 +
| 10
 +
| 5
 +
| 14
 +
| 39
 +
|-
 +
| 29
 +
| Erik Virág
 +
| 9
 +
| 10
 +
| 10
 +
| 5
 +
| 12
 +
| 37
 +
|-
 +
| 30
 +
| Matúš Vojčik
 +
| 9
 +
| 10
 +
| 10
 +
| -
 +
| 15
 +
| 35
 +
|-
 +
| 31
 +
| Ľubomír Žák
 +
| 8
 +
| 10
 +
| 7
 +
| 3.5
 +
| 15
 +
| 35.5
 +
|-
 +
|}

Latest revision as of 15:11, 14 January 2014

Počítačové videnie 1

meno účasť úloha 1 úloha 2 malé úlohy projekt spolu
1 Peter Bezák 8 8 10 3 15 36
2 Anton Blahunka 8 10 9.5 4.5 14 38
3 Jakub Čulík 8 10 8 5 12 35
4 František Eliáš 7 10 6 - 15 31
5 Michal Foltin 8 10 10 5 12 37
6 Cyril Gramblička 7 10 10 - 15 35
7 Jozef Hladký 9 10 10 4.5 21.5 46
8 Ján Hledík 7 10 8 - 19 37
9 Adam Chrást 7 10+ 4 2.5 13.5 30
10 Lenka Knapereková 9 10+ 10 - 19 39
11 Zdenko Kobezda 7 10 10 2 21.5 43.5
12 Pavo Komiňák 8 10 8 5 15 38
13 Lukáš Král 7 10+ 10 5 26 51
14 Martin Kuchyňár 7 10+ 8 - 25 43
15 Marek Letavay 8 10 10 5 12 37
16 Jakub Lukašík 7 10 9 5 21.5 45.5
17 Jakub Marek 8 10+ 10 - 25 45
18 Michal Martin 7 10 10 5 13 38
19 Zuzana Michalicová 9 10 10 5 15 40
20 Peter Németh 7 10 10 - 15 35
21 Ľudmila Nemsilajová 7 10 8 5 14 37
22 Jana Pernecká 7 9 8 - 19 36
23 Martin Reiberger 7 10+ 7 - 14 31
24 Adrian Ritomský 8 10+ 10 5 21.5 46.5
25 Ján Ruhalovksý 7 10+ 6 5 15 36
26 Erich Siebenstich 7 10 10 - 25 45
27 Alexander Takács 7 10 7 - 20 37
28 Juraj Tylka 7 10 10 5 14 39
29 Erik Virág 9 10 10 5 12 37
30 Matúš Vojčik 9 10 10 - 15 35
31 Ľubomír Žák 8 10 7 3.5 15 35.5