m
m
 
(23 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 6: Line 6:
 
- postupne pribudne: zoznam zdrojov, denník, screenshoty, napísané kapitoly, softvér
 
- postupne pribudne: zoznam zdrojov, denník, screenshoty, napísané kapitoly, softvér
  
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~achbergero12/bakalarka2015/ Katarína Achbergerová: Spoločenská online hra založená na stroop efekte-rozpoznávania dyslexie u detí vo veku 9-11]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~bachronikov2/bakalarka/downloads.html Alžbeta Bachroníková: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou prostredie Deda Lesoňa]
 +
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~baranisin1/bakalarka/ Patrik Baranišin: Ovládanie svetiel v domácnosti]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~bician4/ Jakub Bičian: Timeline for PC]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~brindza3/ Maroš Brindza: Metódy spracovania multispektrálnych obrazov]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~brojo1/bc/ Roman Brojo: Určenie voľných miest na parkovisku pomocou kamery]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~celko4/bc/ Jozef Čelko: Sieť senzorov pre inteligentnú domácnosť]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~congrady2/ Matúš Čongrády: Vytvorenie softwaru na spracovanie výstupov z testovania v UX labe, implementácia a otestovanie UI pre vybrané časti internet bankingu, vytvorenie prototypu vybraných častí UI pre internet banking]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~danek8/bakalar/ Martin Danek: Timeline for mobile devices]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~danek8/bakalar/ Martin Danek: Timeline for mobile devices]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~danko31/bac_stranka/ Lukáš Danko: Blenderovský modul pre rozklad objektu]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~daras3/Bakalarska_praca/BAKALARSKA.PRACA/ Peter Daráš: Blenderovský modul pre tvorbu charakteristického fraktálneho terénu]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~dubovsky20/Bakalarka/ Marek Dubovský: Porovnanie nástrojov na analýzu obrazu v knižniciach Matlab, Python a OpenCV]
 +
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~fekiacova15/bakalarka/ Patrícia Fekiačová: Množina vizuálnych slov a jej použitie pri vyhľadávanií obrazov]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~fiala23/bakalarska_praca/ Martin Fiala: Implementácia systému s real-time prvkami, určeného na správu tímu ľudí]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~fiala23/bakalarska_praca/ Martin Fiala: Implementácia systému s real-time prvkami, určeného na správu tímu ľudí]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~gresik1/bakalarka/ Tomáš Grešík: Vhodnosť sledovacích metód pre sledovanie človeka]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~gubik3/bp/ Peter Gubik: Webová aplikácia pre správu e-mailových reklamných kampaní]
 +
* [http://bc.prdoloch.eu/ Tibor Hanesz: Tablový dokazovací asistent pre prvorádovú logiku s rovnosťou]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~hervay2/bc_sphero/ Ákos Hervay: Vizuálny programovací jazyk pre guľového robota Sphero]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~hradecny3/Bakalarska%20praca/ Michal Hradečný: Mobilná aplikácia na ovládanie EV3 Lego robota]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~hudec26/ Matej Hudec: Spracovanie a vizualizácia trendových dát z 12 ročníkov konferencie Kognícia a umelý život]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~hyll3/bakalarska_praca/ Andrej Hýll: Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompentencií]
 +
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~chovanec35/bakalarka_web/ Jozef Chovanec: Porovnanie implementovaných metód strojového učenia v knižniciach Matlab, Python a OpenCV]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~ivanicova21/bc/ Slávka Ivaničová: Tvorba výukových simulácií pre predmet Úvod do umelej inteligencie]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~jambor11/ Dávid Jámbor: Analysis and visualization of sociometric data]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~jelenik3/bc/ Pavol Jeleník: Mobilná aplikácia prvej pomoci a resuscitácie]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~jurasek7/bak/ Timotej Jurášek: Procedurálne generovanie a reprezentácia stavu príbehu v jednoduchých textových hrách]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~katrinec4/ Patrik Katrinec: Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií - logika]
 
* [http://www.esperak.php5.sk Matej Kellner: Výuková aplikácia demonštrujúca fyzikálny princíp]
 
* [http://www.esperak.php5.sk Matej Kellner: Výuková aplikácia demonštrujúca fyzikálny princíp]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kostal15/bakalarskapraca/ Jakub Košťáľ: Strategická hra pre viac hráčov]
 +
* [http://kotvan.php5.sk/bakalarka/index.html Dominik Kotvan: Automatized web scraping of metadata]
 +
* [https://davinci.fmph.uniba.sk/%7Ekoza9/stranka%20k%20bakal%C3%A1rke/ Peter Koza: Grafické prostredie na zobrazovanie a editovanie RNA motívov]
 +
* [http://dejwoo.com/thesis/ Dávid Kőszeghy: nternet of Things in Automotive Industry]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~krajcovic46/ Stanislav Krajčovič: Inteligentný organizátor súborov]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~krajcovic46/ Stanislav Krajčovič: Inteligentný organizátor súborov]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~krasnan3/bakalarska-praca/ Martin Krasňan: Blenderovský modul pre deformáciu vodnej hladiny simulovaním Archimedovho zákona]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~kromka3/ Alexander Kromka: Notifikačné nositeľné zariadenie]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kucera53/bakalarka.html Maroš Kučera: Automatický prepis hudobného záznamu pomocou neurónových sietí]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kuljovsky2/bakalarska_praca/ Peter Kuljovský: Efektívne vyhľadávanie krátkych reťazcov v dlhej sekvencii]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kuljovsky2/bakalarska_praca/ Peter Kuljovský: Efektívne vyhľadávanie krátkych reťazcov v dlhej sekvencii]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~kupculiakov2/Bakalarka/ Lívia Kupčuliaková: Grafické programovacie prostredie pre jazyk Python]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~linhart2/bakalarka/ Daniel Linhart: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie súčtové trojuholníky]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~maco7/mok/ Martin Maco: Mobilný organizátor kontaktov]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~majerikova12/bakalarska_praca/ Zuzana Majeríková: Interaktívna webová výuková aplikácia na riešenie úloh o pravdepodobnosti]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~majerikova12/bakalarska_praca/ Zuzana Majeríková: Interaktívna webová výuková aplikácia na riešenie úloh o pravdepodobnosti]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~masar19/stranka_bakalarka/ Martin Masár: Counting cycles in Moore graphs]
 +
* [http://jurajmaslej.github.io/bakalarka/ Juraj Mašlej: Bezpečné prihlasovanie pomocou mobilnej aplikácie]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~matejka9/bac/ Dušan Matejka: Interaktívny informačný systém pre veľké kultúrne podujatia]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~mendel8/BP/ Alex Mendel: Robot Tatrabot rieši hru Sokoban]
 +
* [http://bakalarska-praca-miklis.weebly.com/ Martin Miklis: Mobilná hra s rozšírenou realitou]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~motyl2/bc/ Jakub Motýl: Animation of rigged 3D model using Oculus Rift]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~nagy135/Bakalarska_praca/ Viktor Nagy: Interaktívny grafický editor titulkov]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~palka4/ Martin Palka: Osobný organizátor hudobných nahrávok]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~paulovics1/bakalarska_praca/ Peter Paulovics: Vizuálny nástroj pre návrh a úpravu relačných databáz]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~pavlasek2/bakalarka_web/ Ján Pavlásek: Aplikácia na zber dát, prehľadávanie a vizualizáciu spoločenských vzahov a vplyvov]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~pavco2/BcThesis Adrián Pavčo: Sada príkladov použitia riadiacej architektúry Agent-Space]
 
* [http://pijak.me/bakalarska-praca Michal Piják: Strojopis pre deti]
 
* [http://pijak.me/bakalarska-praca Michal Piják: Strojopis pre deti]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~pitorak2/ František Pitorák: Monitorovanie webových aplikácií]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~plch2/ Matúš Plch: An Expert System for Lie Group Theory]
 +
* [http://bc.miloš.eu/ Miloš Polakovič: Flexible and Modular GNU/Linux Control Centre Application]
 +
* [http://princ.php5.sk/ Eduard Princ: Mobilný sprievodca FMFI]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~rajcok2/ Pavel Rajčok: Textový editor pre SQL programátorov]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~rakovsky10/ Michal Rakovský: Rozšírenie jazyka Imagine Logo o programovanie GPU]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~rarogiewicz1/bc/ Martin Rarogiewicz: Webová aplikácia na testovanie SQL príkazov]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~rarogiewicz1/bc/ Martin Rarogiewicz: Webová aplikácia na testovanie SQL príkazov]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~richter14/bc.html Jozef Richter: Porovnanie databáz pre hodnotenie modelov na detekciu významných oblastí]
 +
* [http://bc.ownage.sk/ Jakub Sedláček: GPS hra pre mobilné zariadenia]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~stachera1/Bakalarka/ Marek Stachera: Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií - počtové výkony]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~starec1/ss-csp/ Vlastimil Starec: Solving Strategies For CSP]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~sumera1/ Martin Sumera: Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií – funkcie]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~salka3/bakalarka/ Martin Šalka: Interaktívny objednávací webový portál s mobilným grafickým rozhraním]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~simko38/bakalarska_praca/ Vladimír Šimko: Rozpoznávanie rukou písaných veľkých paličkových písmen pomocou GMM]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~simnova2/bakalarka.html Katarína Šimnová: Softvérové nástroje pre vizualizáciu a spracovanie dát z plošného detektora pri röntgenovej štruktúrnej analýze]
 +
* [http://marek.smaho.eu/skola/bc.php Marek Šmahovský: Possibilities of interaction in content created for Oculus Rift]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~stefanec9/bakalarska_praca/ Michal Štefanec: Navigácia pomocou laserového senzora na meranie vzdialenosti]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~strbova43/bc/ Monika Štrbová: Metódy spracovania multispektrálneho videa]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~trebula4/Bakalarska_praca/ Martin Trebula: Webovský laboratórny denník]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~trebula4/Bakalarska_praca/ Martin Trebula: Webovský laboratórny denník]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~turak4/bc/site/ Dominik Turák: Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií – geometria]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~turna5/bc-site/ Adam Turňa: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou prostredie - Parketovanie]
 +
* [http://bp.matusvanko.eu/ Matúš Vanko: Spracovanie dát získaných dronom]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~wagner13/bp/ Ladislav Wagner: Vystrihovačka]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~zach4/Bakalarska%20praca/ Peter Zach: Detský editor scénok so zvukovou synchronizáciou]
 +
* [http://zitnansky.16mb.com/ Tomáš Žitňanský: Interaktívna výuková webová aplikácia na riešenie úloh o matematických hrách]

Latest revision as of 16:27, 16 February 2016

[ naspäť na stránku Úvodu do bakalárskej práce ]

Každý študent si ku svojej bakalárskej práci pripraví webovú stránku, ktorá bude obsahovať:

- základné informácie o práci, školiteľ, kontakt, plán práce
- postupne pribudne: zoznam zdrojov, denník, screenshoty, napísané kapitoly, softvér