Používateľské rozhranie pre riadenie zálohovania a obnovu dát v Linuxe

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Ján Kľuka

Návrh a implementácia grafického používateľského rozhrania pre nastavovanie paramentrov zálohovania a obnovu dát zo záloh v prostredí GNOME operačného systému Linux. Téma nadväzuje na prácu Jozefa Sudolského Zálohovanie domovských adresárov v Linuxe, v ktorej je implementované samotné zálohovanie.

Požiadavky: Linux pre používateľov, ochota naučiť sa programovací jazyk Python a GUI knižnicu PyGTK.

Študent: zatiaľ neobsadené

Revision as of 19:44, 27 September 2009 by Kluka (Talk | contribs) (Created page with '= Používateľské rozhranie pre riadenie zálohovania a obnovu dát v Linuxe = <small>(Zadanie bakalárskej práce, [[Topics for Bachelor Theses|naspäť na zoznam bakalársky…')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)