Line 9: Line 9:
 
'''Požiadavky:''' Linux pre používateľov, ochota naučiť sa programovací jazyk Python a GUI knižnicu PyGTK.
 
'''Požiadavky:''' Linux pre používateľov, ochota naučiť sa programovací jazyk Python a GUI knižnicu PyGTK.
  
'''Študent:''' téma je voľná
+
'''Študent:''' Peter Kovaľ

Revision as of 16:19, 15 October 2009

Obnova zálohovaných dát v Linuxe

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Ján Kľuka

Návrh a implementácia grafického používateľského rozhrania pre obnovu dát zo záloh a nastavovanie paramentrov zálohovania v prostredí GNOME operačného systému Linux. Téma nadväzuje na prácu Jozefa Sudolského Zálohovanie domovských adresárov v Linuxe, v ktorej bolo implementované samotné zálohovanie.

Požiadavky: Linux pre používateľov, ochota naučiť sa programovací jazyk Python a GUI knižnicu PyGTK.

Študent: Peter Kovaľ