Line 12: Line 12:
  
 
'''Požiadavky:''' Aktívne používanie Linuxu, začiatok práce na zadaní už v októbri, výhodou je skúsenosť s jazykmi Python alebo Vala.
 
'''Požiadavky:''' Aktívne používanie Linuxu, začiatok práce na zadaní už v októbri, výhodou je skúsenosť s jazykmi Python alebo Vala.
 
Téma je už '''obsadená'''.
 

Revision as of 12:20, 3 October 2012

Užívateľsky prívetivé zálohovanie a obnova dát v Linuxe

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Ján Kľuka

Prehľad existujúcich zálohovacích nástrojov pre bežného používateľa v Linuxe aj iných operačných systémoch. Zváženie rôznych prístupov k zálohovaniu aj obnove dát. Návrh a implementácia vlastného nástroja, ideálne v jazyku Python alebo Vala.

Práca môže, ale nemusí nadväzovať na práce Jozefa Sudolského Zálohovanie domovských adresárov v Linuxe a Petra Kovaľa Obnova zálohovaných dát v Linuxe.

Téma je vhodná aj pre diplomovú prácu.

Požiadavky: Aktívne používanie Linuxu, začiatok práce na zadaní už v októbri, výhodou je skúsenosť s jazykmi Python alebo Vala.