Line 1: Line 1:
= Užívateľsky prívetivé zálohovanie a obnova dát v Linuxe =
+
= Zálohovanie do obsahom adresovaného úložiska dát =
  
<small>(Zadanie bakalárskej práce, [[Topics for Bachelor Theses|naspäť na zoznam bakalárskych prác]])</small>
+
<small>(Zadanie diplomovej/bakalárskej práce, naspäť na zoznam tém [[Topics for Bachelor Theses|bakalárskych prác]], [[Topics for Diploma Theses|diplomových prác]])</small>
  
 
[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
  
Prehľad existujúcich zálohovacích nástrojov pre bežného používateľa v Linuxe aj iných operačných systémoch. Zváženie rôznych prístupov k zálohovaniu aj obnove dát. Návrh a implementácia vlastného nástroja, ideálne v jazyku Python alebo Vala.
+
Navrhnúť vhodné obsahom adresované úložisko dát (content-addressable storage)
 +
a implemetovať nad ním zálohovanie súborového systému unixového OS (napr. Linux), údržbu a prezeranie záloh a obnovu dát. Návrh samotného úložiska môže vychádzať
 +
z existujúceho (napr. git), treba ho však upraviť s ohľadom na požadovaný účel.
 +
Očakáva sa kreatívne využitie (a prípadná úprava) vhodne zvolených techník kompresie (klasická bezstratová, rozdielová) a garbage collection, technológie FUSE, prípadne sledovania zmien v súborovom systéme (inotify).
 +
Implementácia by mala byť objektová, modulárna a rigorózne otestovaná (unit testing pokrývajúci funkcionalitu kritickú pre spoľahlivosť zálohovania).
 +
Preferovaným implementačným jazykom je python.
  
Práca môže, ale nemusí nadväzovať na práce Jozefa Sudolského ''Zálohovanie domovských adresárov v Linuxe'' a Petra Kovaľa ''Obnova zálohovaných dát v Linuxe''.
+
Téma vcelku je vhodná diplomovú prácu. Pre bakalársku prácu dohodneme časť témy a nadviažeme na minuloročnú bakalársku prácu (Patrik Kemény, 2012/13), v ktorej bolo implementované základné úložisko a zálohovanie. Možné smery pre pokračovanie: údržba záloh, rozdielová kompresia, sledovanie zmien súborov.
  
Téma je vhodná aj pre diplomovú prácu.
+
'''Požiadavky:''' Aktívne používanie Linuxu, záujem o systémové programovanie, skúsenosť s jazykmi Python alebo Vala.
 
+
'''Požiadavky:''' Aktívne používanie Linuxu, začiatok práce na zadaní už v októbri, výhodou je skúsenosť s jazykmi Python alebo Vala.
+

Revision as of 17:00, 12 September 2013

Zálohovanie do obsahom adresovaného úložiska dát

(Zadanie diplomovej/bakalárskej práce, naspäť na zoznam tém bakalárskych prác, diplomových prác)

Ján Kľuka

Navrhnúť vhodné obsahom adresované úložisko dát (content-addressable storage) a implemetovať nad ním zálohovanie súborového systému unixového OS (napr. Linux), údržbu a prezeranie záloh a obnovu dát. Návrh samotného úložiska môže vychádzať z existujúceho (napr. git), treba ho však upraviť s ohľadom na požadovaný účel. Očakáva sa kreatívne využitie (a prípadná úprava) vhodne zvolených techník kompresie (klasická bezstratová, rozdielová) a garbage collection, technológie FUSE, prípadne sledovania zmien v súborovom systéme (inotify). Implementácia by mala byť objektová, modulárna a rigorózne otestovaná (unit testing pokrývajúci funkcionalitu kritickú pre spoľahlivosť zálohovania). Preferovaným implementačným jazykom je python.

Téma vcelku je vhodná diplomovú prácu. Pre bakalársku prácu dohodneme časť témy a nadviažeme na minuloročnú bakalársku prácu (Patrik Kemény, 2012/13), v ktorej bolo implementované základné úložisko a zálohovanie. Možné smery pre pokračovanie: údržba záloh, rozdielová kompresia, sledovanie zmien súborov.

Požiadavky: Aktívne používanie Linuxu, záujem o systémové programovanie, skúsenosť s jazykmi Python alebo Vala.