Tvorba softvéru na vytváranie dynamických komplexných sietí

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Mária Markošová

Téma je určená pre vedecky zameraného študenta, ktorý je ale aj dobrým programátorom. Študent vytvorí softvér na modelovanie rastu dynamických sietí a odskúša ho na modeloch so známymi vlastnosťami. Softvér by mal byť ľahko použiteľný aj pre ostatných používateľov, ktorý budú v rámci inej bakalárskej práce doňho doprogramúvať rôzne zložky.

Literatúra: Markošová, Dynamika sietí, v Umelá inteligencia a kognitívna veda II, STU Bratislava

Revision as of 15:35, 3 October 2011 by Markosova (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)