Tvorba softvéru na vytváranie dynamických sietí

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Mária Markošová

Študent vytvorí softvér na modelovanie rastu dynamických sietí a odskúša ho na modeloch so známymi vlastnosťami. Softvér by mal byť ľahko použiteľný aj pre ostatných používateľov.

Revision as of 13:19, 28 September 2010 by Markosova (Talk | contribs)