Štruktúrovaný editor XSLT v prehliadači

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Ján Kľuka

Implementácia plne funkčného štruktúrovaného editora XSLT v Javascripte a jeho integrácia do výučbovej časti portálu blog.matfyz.sk. Pokračovanie minuloročnej bak. práce Michala Šukolu Programátorský editor v Javascripte.

Požiadavky: Javascript, PHP, XSLT (predmet Moderný prístup k webdizajnu); ochota zorientovať sa v existujúcom kóde M. Šukolu a dotiahnuť projekt do nasadenia na blog.matfyz.sk.

Revision as of 21:57, 30 September 2008 by Kluka (Talk | contribs)