(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
== Štruktúrovaný editor XSLT v prehliadači ==
+
== Štruktúrovaný editor XML s podporou XSLT ==
  
 
<small>(Zadanie bakalárskej práce, [[Topics for Bachelor Theses|naspäť na zoznam bakalárskych prác]])</small>
 
<small>(Zadanie bakalárskej práce, [[Topics for Bachelor Theses|naspäť na zoznam bakalárskych prác]])</small>
Line 5: Line 5:
 
[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
  
''Implementácia plne funkčného štruktúrovaného editora XSLT v Javascripte a jeho integrácia do výučbovej časti portálu blog.matfyz.sk. Pokračovanie minuloročnej bak. práce Michala Šukolu ''Programátorský editor v Javascripte''.''
+
Portál [http://blog.matfyz.sk/ blog.matfyz.sk] slúži aj na výučbu predmetu [http://webdesign.courses.matfyz.sk/ 1-AIN-636 Moderný prístup k webdesignu]. Študenti na tomto predmete programujú v jazyku XSLT, ktorý je inštanciou XML. Syntax jazyka je teda skomplikovaná XML syntaxou. Okrem toho študenti vytvárajú svoje blogové príspevky ako XML dokumenty.
  
'''Požiadavky:''' Javascript, PHP, XSLT (predmet Moderný prístup k webdizajnu); ochota zorientovať sa v existujúcom kóde M. Šukolu a dotiahnuť projekt do nasadenia na blog.matfyz.sk.
+
Obyčajný textový editor spracúva XML ako zoznam riadkov, pričom každý riadok je reťazcom znakov. Niektoré textové editory zvýrazňujú prvky syntaxe, ale v skutočnosti nepoznajú syntaktický strom editovaného dokumentu. Naproti tomu ''štruktúrovaný editor'' pracuje so stromovou štruktúrou (uzlami) XML dokumentu. Užívateľovi môže prezentovať textovú podobu dokumentu a správať sa podobne ako textový editor. Nie je v ňom však principiálne možné robiť niektoré syntaktické chyby (vytvoriť iný ako dobre sformovaný XML dokument).
  
'''Študent:''' Tomáš Jurík
+
Cieľom práce je navrhnúť a implementovať štruktúrovaný editor XML bežiaci vo webovskom prehliadači v programovacom jazyku Javascript/ECMAscript s využitím [http://www.w3.org/DOM/DOMTR DOM]. Nadstavbou takéhoto editora je podpora jazyka XSLT (ideálne akejkoľvek inštancie XML na základe DTD). Súčasťou práce by mala byť integrácia editora s portálom blog.matfyz.sk.
 +
 
 +
Téma je vhodná aj pre diplomovú prácu. Pri bakalárskej práci nie je reálne dosiahnuť všetky spomínané ciele.
 +
 
 +
Práca môže a nemusí nadväzovať na predchádzajúce bakalárske práce na podobnú tému (Michal Šukola, Tomáš Jurík).
 +
 
 +
'''Požiadavky:''' Absolvovanie predmetu [http://webdesign.courses.matfyz.sk/ Moderný prístup k webdesignu]; Javascript, PHP, XSLT; skúsenosti s objektovoorientovaným programovaním, ideálne aj s architektúrou Model-View-Controller.

Latest revision as of 16:58, 11 July 2011

Štruktúrovaný editor XML s podporou XSLT

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Ján Kľuka

Portál blog.matfyz.sk slúži aj na výučbu predmetu 1-AIN-636 Moderný prístup k webdesignu. Študenti na tomto predmete programujú v jazyku XSLT, ktorý je inštanciou XML. Syntax jazyka je teda skomplikovaná XML syntaxou. Okrem toho študenti vytvárajú svoje blogové príspevky ako XML dokumenty.

Obyčajný textový editor spracúva XML ako zoznam riadkov, pričom každý riadok je reťazcom znakov. Niektoré textové editory zvýrazňujú prvky syntaxe, ale v skutočnosti nepoznajú syntaktický strom editovaného dokumentu. Naproti tomu štruktúrovaný editor pracuje so stromovou štruktúrou (uzlami) XML dokumentu. Užívateľovi môže prezentovať textovú podobu dokumentu a správať sa podobne ako textový editor. Nie je v ňom však principiálne možné robiť niektoré syntaktické chyby (vytvoriť iný ako dobre sformovaný XML dokument).

Cieľom práce je navrhnúť a implementovať štruktúrovaný editor XML bežiaci vo webovskom prehliadači v programovacom jazyku Javascript/ECMAscript s využitím DOM. Nadstavbou takéhoto editora je podpora jazyka XSLT (ideálne akejkoľvek inštancie XML na základe DTD). Súčasťou práce by mala byť integrácia editora s portálom blog.matfyz.sk.

Téma je vhodná aj pre diplomovú prácu. Pri bakalárskej práci nie je reálne dosiahnuť všetky spomínané ciele.

Práca môže a nemusí nadväzovať na predchádzajúce bakalárske práce na podobnú tému (Michal Šukola, Tomáš Jurík).

Požiadavky: Absolvovanie predmetu Moderný prístup k webdesignu; Javascript, PHP, XSLT; skúsenosti s objektovoorientovaným programovaním, ideálne aj s architektúrou Model-View-Controller.