Frameworky pre webovské aplikácie

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Ján Kľuka

Téma je už obsadená.

Existuje mnoho frameworkov pre rýchly vývoj webovských aplikácií: ASP.NET pre .NET jazyky (VisualBasic.NET, C#); Ruby on Rails pre Ruby; Django, Pylons a iné pre jazyk Python; Prado, Yii, PHP on TRAX, symfony a iné pre PHP.

Cieľom práce na túto tému by bola buď

  • implementácia zložitejšej webovskej aplikácie v jednom z frameworkov, alebo
  • hlbšie porovnanie architektúry a vlastností niekoľkých frameworkov pre vybraný jazyk (Python alebo PHP), prípadne porovnanie frameworkov pre rôzne jazyky; v tomto prípade by súčasťou práce bola implementácia malej aplikácie vo všetkých porovnávaných frameworkoch.

Požiadavky: znalosť/ochota naučiť sa architektúru Model-View-Controler, skúsenosti s objektovoorientovaným programovaním, PHP5 (nový objektový model) alebo (ideálne aj) niektorý z jazykov Python alebo Ruby.

Odkazy:

Revision as of 09:50, 24 October 2011 by Kluka (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)