Frameworky pre webové aplikácie

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Ján Kľuka

Existuje mnoho frameworkov pre rýchly vývoj webových aplikácií: ASP.NET pre .NET jazyky (VisualBasic.NET, C#); Ruby on Rails pre Ruby; Django, Pylons a iné pre jazyk Python; Prado, Yii, PHP on TRAX, symfony a iné pre PHP. Cieľom tejto prehľadovej práce by bolo porovnanie hlbšie porovnanie architektúry a vlastností niekoľkých frameworkov pre vybraný jazyk (Python alebo PHP), prípadne porovnanie frameworkov pre rôzne jazyky. Súčasťou by bola implementácia malej aplikácie v jednotlivých frameworkoch.

Požiadavky: znalosť/ochota naučiť sa architektúru Model-View-Controler, PHP5 (nový objektový model) alebo (ideálne aj) niektorý z jazykov Python alebo Ruby.

Študent: Lukáš Votýpka

Odkazy:

Revision as of 10:34, 2 November 2009 by Kluka (Talk | contribs)