Analýza rôznych typov sietí pomocou dostupného softvéru

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Mária Markošová

Téma je určená pre vedecky zameraného študenta. Študent naprogramuje niekoľko typov rastúcich komplexných sietí a za pomoci dostupného softvéru (napr. Network workbench) zanalyzuje ich štatistické vlastnosti a porovná výsledky. Literatúra: Markošová, Dynamika sietí, v Umelá inteligencia a kognitívna veda II,STU Bratislava, 2010

Revision as of 15:28, 3 October 2011 by Markosova (Talk | contribs)