Analýza rôznych typov sietí pomocou dostupného softvéru

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Mária Markošová

Téma je určená pre vedecky zameraného študenta. Študent naprogramuje niekoľko typov rastúcich sietí a za pomoci dostupného softvéru (napr. Network workbench) ich zanalyzuje a porovná výsledky. Pokúsi sa o vizualizáciu sietí, pomocou iných dostupných vizualizačných programov.

Revision as of 13:16, 28 September 2010 by Markosova (Talk | contribs)