(Created page with '== Analýza rôznych typov sietí pomocou dostupného softvéru == <small>(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)</s…')
 
Line 5: Line 5:
 
[[Maria Markosova|Mária Markošová]]
 
[[Maria Markosova|Mária Markošová]]
  
Téma je určená pre vedecky zameraného študenta. Študent naprogramuje niekoľko typov rastúcich sietí a za pomoci dostupného softvéru (napr. Network workbench) ich zanalyzuje a porovná výsledky. Pokúsi sa o vizualizáciu sietí, buď pomocou vlastného softvéru, alebo pomocou iných dostupných vizualizačných programov.
+
Téma je určená pre vedecky zameraného študenta. Študent naprogramuje niekoľko typov rastúcich sietí a za pomoci dostupného softvéru (napr. Network workbench) ich zanalyzuje a porovná výsledky. Pokúsi sa o vizualizáciu sietí, pomocou iných dostupných vizualizačných programov.

Revision as of 13:16, 28 September 2010

Analýza rôznych typov sietí pomocou dostupného softvéru

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Mária Markošová

Téma je určená pre vedecky zameraného študenta. Študent naprogramuje niekoľko typov rastúcich sietí a za pomoci dostupného softvéru (napr. Network workbench) ich zanalyzuje a porovná výsledky. Pokúsi sa o vizualizáciu sietí, pomocou iných dostupných vizualizačných programov.