(Vytvorená stránka „'''Štvrtok, 10:40, M-I, Pavel Petrovič'''<br> <small>[ '' naspäť na stránku Bakalárskeho seminára '' ]</small><br> <!-- Prihláste sa na [htt...“)
 
m
Line 9: Line 9:
 
|-
 
|-
 
|Jerguš Adamec||Andrej Blaho||[https://bachelorweb.herokuapp.com/#/home Internetový portál pre prístup k elektronickému katalógu kníh]
 
|Jerguš Adamec||Andrej Blaho||[https://bachelorweb.herokuapp.com/#/home Internetový portál pre prístup k elektronickému katalógu kníh]
|| || || || || || || || || || ||  
+
||-|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Soňa Barteková||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bartekova34/bpraca/# Pythonovský modul pre Karla]
 
|Soňa Barteková||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bartekova34/bpraca/# Pythonovský modul pre Karla]
|| || || || || || || || || || ||  
+
||p|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Karoly Belokostolsky||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~belokostols3/BP/index.html# Tutor pre programovanie]
 
|Karoly Belokostolsky||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~belokostols3/BP/index.html# Tutor pre programovanie]
|| || || || || || || || || || ||  
+
||p|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Inka Bohunická||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bohunicka14/bc/index.html# Pythonovský framework pre vytváranie hier]
+
|Ingrid Bohunická||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bohunicka14/bc/index.html# Pythonovský framework pre vytváranie hier]
|| || || || || || || || || || ||  
+
||p|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Gabor Halasi||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~halasi1/# Edukačný softvér pre výučbu programovania na 1. stupni ZŠ]
 
|Gabor Halasi||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~halasi1/# Edukačný softvér pre výučbu programovania na 1. stupni ZŠ]
|| || || || || || || || || || ||  
+
||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Ádám Halász||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~halasz9/bp/# Správca prístupových kariet]
 
|Ádám Halász||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~halasz9/bp/# Správca prístupových kariet]
|| || || || || || || || || || ||  
+
||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Ondrej Husár||Andrej Blaho||[https://ohusar.github.io/# Generická tvorba zadaní a testov pre úvody programovania v Pythone]
 
|Ondrej Husár||Andrej Blaho||[https://ohusar.github.io/# Generická tvorba zadaní a testov pre úvody programovania v Pythone]
|| || || || || || || || || || ||  
+
||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Michal Klein||Matúš Tuna||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~klein21/bp/# Rozpoznávanie gest pomocou umelých neurónových sietí]
 
|Michal Klein||Matúš Tuna||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~klein21/bp/# Rozpoznávanie gest pomocou umelých neurónových sietí]
|| || || || || || || || || || ||
+
||+|| || || || || || || || || ||  
|-
+
|Juraj Košťál||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kostal15/bakalarskapraca/ Strategická hra pre viac hráčov]
+
|| || || || || || || || || || ||  
+
 
|-
 
|-
 
|Samuel Mitas||Damas Gruska||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~mitas5/bc/# Aplikácia pre rozvoz balíkov]
 
|Samuel Mitas||Damas Gruska||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~mitas5/bc/# Aplikácia pre rozvoz balíkov]
|| || || || || || || || || || ||  
+
||+|| || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Miloš Polakovič||||[ ]
 +
||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Michal Puškel||Andrej Jursa||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~puskel1/bakalarka/public/# Pravdepodobnostné porovnávanie funkčných sietí mozgu]
 
|Michal Puškel||Andrej Jursa||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~puskel1/bakalarka/public/# Pravdepodobnostné porovnávanie funkčných sietí mozgu]
|| || || || || || || || || || ||  
+
||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Martin Reguly||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~reguly3/bc/# Online cvičenia v Pythone]
 
|Martin Reguly||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~reguly3/bc/# Online cvičenia v Pythone]
|| || || || || || || || || || ||  
+
||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Marián Skrip||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~skrip4/bak/# Rozpoznávanie rukou písaného textu]
 
|Marián Skrip||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~skrip4/bak/# Rozpoznávanie rukou písaného textu]
|| || || || || || || || || || ||  
+
||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Alexander Szendy||Ivor Uhliarik||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~szendy1/# Framework pre genetické programovanie]
 
|Alexander Szendy||Ivor Uhliarik||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~szendy1/# Framework pre genetické programovanie]
|| || || || || || || || || || ||  
+
||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Jakub Trubac||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~trubac5/Stranka/# Edukačná aplikácia v štýle Loga pre výučbu programovania]
 
|Jakub Trubac||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~trubac5/Stranka/# Edukačná aplikácia v štýle Loga pre výučbu programovania]
|| || || || || || || || || || ||  
+
||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 12:56, 23 February 2017

Štvrtok, 10:40, M-I, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 23.
2.
2.
3.
9.
3.
16.
3.
23.
3.
30.
4.
6.
4.
20.
4.
27.
4.
4.
5.
11.
5.
Jerguš Adamec Andrej Blaho Internetový portál pre prístup k elektronickému katalógu kníh -
Soňa Barteková Andrej Blaho Pythonovský modul pre Karla p
Karoly Belokostolsky Andrej Blaho Tutor pre programovanie p
Ingrid Bohunická Andrej Blaho Pythonovský framework pre vytváranie hier p
Gabor Halasi Andrej Blaho Edukačný softvér pre výučbu programovania na 1. stupni ZŠ +
Ádám Halász Peter Borovanský Správca prístupových kariet +
Ondrej Husár Andrej Blaho Generická tvorba zadaní a testov pre úvody programovania v Pythone +
Michal Klein Matúš Tuna Rozpoznávanie gest pomocou umelých neurónových sietí +
Samuel Mitas Damas Gruska Aplikácia pre rozvoz balíkov +
Miloš Polakovič [ ] +
Michal Puškel Andrej Jursa Pravdepodobnostné porovnávanie funkčných sietí mozgu +
Martin Reguly Andrej Blaho Online cvičenia v Pythone +
Marián Skrip Peter Borovanský Rozpoznávanie rukou písaného textu +
Alexander Szendy Ivor Uhliarik Framework pre genetické programovanie +
Jakub Trubac Andrej Blaho Edukačná aplikácia v štýle Loga pre výučbu programovania +