m
Line 9: Line 9:
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
| ||školiteľ||téma
 
| ||školiteľ||téma
||18.<br>2.||25.<br>2.||3.<br>3.||10.<br>3.||17.<br>3.||24.<br>3.||31.<br>3.||7.<br>4.||14.<br>4.||21.<br>4. ||28.<br>4.||5.<br>5.||12.<br>5.
+
||aktuálnosť<br>webu||písomná<br>práca||funkčnosť||záverečná<br>prezentácia
 
|-
 
|-
 
|Veronika Benková||Salanci||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~benkova96/ Informatické hlavolamy pre žiakov]
 
|Veronika Benková||Salanci||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~benkova96/ Informatické hlavolamy pre žiakov]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Denis Čapkovič||Šiška||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~capkovic6/#bachelor Github Learning Management System ]
 
|Denis Čapkovič||Šiška||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~capkovic6/#bachelor Github Learning Management System ]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|David Demjen||Petrovič||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~demjen1/ Interpreter pre webassembly]
 
|David Demjen||Petrovič||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~demjen1/ Interpreter pre webassembly]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Matej Dráb||Petrovič||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~drab12/Bakalarka-stranka/BakalarskaPraca Simulovaný fyzikálny experiment]
 
|Matej Dráb||Petrovič||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~drab12/Bakalarka-stranka/BakalarskaPraca Simulovaný fyzikálny experiment]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Matúš Gál||Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~gal39/bachelors_thesis/ Web teaching tool for agile learning new features in C++11, C++14 and C++17]
 
|Matúš Gál||Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~gal39/bachelors_thesis/ Web teaching tool for agile learning new features in C++11, C++14 and C++17]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Tatiana Gyurcsovicsová||Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~gyurcsovicsova1 Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Pavučiny]
 
|Tatiana Gyurcsovicsová||Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~gyurcsovicsova1 Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Pavučiny]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Andrea Hajná||Bezáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hajna5/ Informačný systém pre materské školy]
 
|Andrea Hajná||Bezáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hajna5/ Informačný systém pre materské školy]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Nikola Horníková||Jajcayová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~hornikova30/ Computational Aspects of Generating Catalan Numbers]
 
|Nikola Horníková||Jajcayová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~hornikova30/ Computational Aspects of Generating Catalan Numbers]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Balázs Horváth||Nagy||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~horvath186/ Interaktívna webová prezentácia orientovaná na získavanie zručností pracovať v Linuxovom termináli ]
 
|Balázs Horváth||Nagy||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~horvath186/ Interaktívna webová prezentácia orientovaná na získavanie zručností pracovať v Linuxovom termináli ]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Nikolaj Kniha||Kľuka||[https://nikolajkn.github.io/bachelor/ Interaktívny pracovný hárok pre výučby logiky pre informatikov]
 
|Nikolaj Kniha||Kľuka||[https://nikolajkn.github.io/bachelor/ Interaktívny pracovný hárok pre výučby logiky pre informatikov]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Matej Kormuth||Nagy||[http://beta.mtkn.eu/mato/bakalarka/ Web Tool for Streamlined Semi-automatic Management and Tracking of Database Table Updates]
 
|Matej Kormuth||Nagy||[http://beta.mtkn.eu/mato/bakalarka/ Web Tool for Streamlined Semi-automatic Management and Tracking of Database Table Updates]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Iveta Krempaská||Jašková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~krempaska21/ Prostredie na programovanie zvukov prístupné pre nevidiadich žiakov ŽS ]
 
|Iveta Krempaská||Jašková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~krempaska21/ Prostredie na programovanie zvukov prístupné pre nevidiadich žiakov ŽS ]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Eduard Krivánek||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~krivanek6/BachelorThesys/ Systém pre zefektívnenie riadenia práce firiem ]
 
|Eduard Krivánek||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~krivanek6/BachelorThesys/ Systém pre zefektívnenie riadenia práce firiem ]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Konrád Müller||Nagy||[https://muller29.github.io/Bakalarska-praca/ Cesta do pravopisu – edukačný softvér pre I. stupeň ZŠ ]
 
|Konrád Müller||Nagy||[https://muller29.github.io/Bakalarska-praca/ Cesta do pravopisu – edukačný softvér pre I. stupeň ZŠ ]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Ivana Nemsilajová||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~nemsilajova3/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Autobus]
 
|Ivana Nemsilajová||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~nemsilajova3/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Autobus]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Jana Oravcová||Borovanský||[https://janaoravcova.github.io/Bachelor-thesis/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Siete telies]
 
|Jana Oravcová||Borovanský||[https://janaoravcova.github.io/Bachelor-thesis/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Siete telies]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Andrea Smiešna||Bezáková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~smiesna8/bakalarka/ Framework na tvorbu sieťových hier so slovami ]
 
|Andrea Smiešna||Bezáková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~smiesna8/bakalarka/ Framework na tvorbu sieťových hier so slovami ]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Anna Rebeka Sojka||Salanci||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~horecka18/ Textový editor pre žiakov]
 
|Anna Rebeka Sojka||Salanci||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~horecka18/ Textový editor pre žiakov]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Monika Vlčková||Bezáková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~vlckova66/Bakalarka/ Informačný systém pre materské školy]
 
|Monika Vlčková||Bezáková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~vlckova66/Bakalarka/ Informačný systém pre materské školy]
|| || || || || || || || || || || || ||  
+
|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
<br><br>
 
<br><br>

Revision as of 10:00, 22 April 2020

Utorok, 9:50, M-V, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]


školiteľ téma aktuálnosť
webu
písomná
práca
funkčnosť záverečná
prezentácia
Veronika Benková Salanci Informatické hlavolamy pre žiakov
Denis Čapkovič Šiška Github Learning Management System
David Demjen Petrovič Interpreter pre webassembly
Matej Dráb Petrovič Simulovaný fyzikálny experiment
Matúš Gál Gyarfáš Web teaching tool for agile learning new features in C++11, C++14 and C++17
Tatiana Gyurcsovicsová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Pavučiny
Andrea Hajná Bezáková Informačný systém pre materské školy
Nikola Horníková Jajcayová Computational Aspects of Generating Catalan Numbers
Balázs Horváth Nagy Interaktívna webová prezentácia orientovaná na získavanie zručností pracovať v Linuxovom termináli
Nikolaj Kniha Kľuka Interaktívny pracovný hárok pre výučby logiky pre informatikov
Matej Kormuth Nagy Web Tool for Streamlined Semi-automatic Management and Tracking of Database Table Updates
Iveta Krempaská Jašková Prostredie na programovanie zvukov prístupné pre nevidiadich žiakov ŽS
Eduard Krivánek Borovanský Systém pre zefektívnenie riadenia práce firiem
Konrád Müller Nagy Cesta do pravopisu – edukačný softvér pre I. stupeň ZŠ
Ivana Nemsilajová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Autobus
Jana Oravcová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Siete telies
Andrea Smiešna Bezáková Framework na tvorbu sieťových hier so slovami
Anna Rebeka Sojka Salanci Textový editor pre žiakov
Monika Vlčková Bezáková Informačný systém pre materské školy