m
m
Line 1: Line 1:
Róbert Ivan
+
'''Štvrtok, 10:40, M-I, Andrej Blaho'''<br>
Lívia Kupčuliaková
+
<small>[ '' [[Bachelor seminar|naspäť na stránku Bakalárskeho seminára]] '' ]</small><br>
  Martin Maco
+
<!-- Prihláste sa na [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba/ tréningovú obajobu] -->
  Zuzana Majeríková
+
 
  Martin Mečiar
+
{| class="alternative" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
Alex Mendel
+
|- align="center"
  Michal Piják
+
| ||školiteľ||téma
Michal Rakovský
+
||18.<br>2.||25.<br>2.||3.<br>3.||11.<br>3.||17.<br>3.||31.<br>3.||7.<br>4.||14.<br>4.||21.<br>4.||28.<br>4.||5.<br>5.||12.<br>5.||19.<br>5.
  Marek Stachera
+
|-
  Michal Štefanec
+
|Róbert Ivan||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~ivan32/Bakalarka/ Vývoj webových aplikácii pre ľudí bez programovacích znalostí]
  Dominik Turák
+
|  || || || || || || || || || || || ||
  Adam Turňa
+
|-
  Ladislav Wagner
+
|Lívia Kupčuliaková||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kupculiakov2/Bakalarka/ Grafické programovacie prostredie pre jazyk Python]
  Peter Zach
+
|  || || || || || || || || || || || ||
  Tomáš Žitňanský
+
|-
 +
|Martin Maco||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~maco7/mok/ Mobilný organizátor kontaktov]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Zuzana Majeríková||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~majerikova12/bakalarska_praca/ Interaktívna webová výuková aplikácia na riešenie úloh o pravdepodobnosti]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Martin Mečiar||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~meciar7/bp/ ??]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Alex Mendel||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~mendel8/BP/ Robot Tatrabot rieši hru Sokoban]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Michal Piják||? ?||[http://pijak.me/bakalarska-praca  Strojopis pre deti]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Michal Rakovský||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~rakovsky10/ Rozšírenie jazyka Imagine Logo o programovanie GPU]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Marek Stachera||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~stachera1/Bakalarka/ Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií - počtové výkony]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Michal Štefanec||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~stefanec9/bakalarska_praca/ Navigácia pomocou laserového senzora na meranie vzdialenosti]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Dominik Turák||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~turak4/bc/site/ Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií – geometria]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Adam Turňa||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~turna5/bc-site/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou prostredie - Parketovanie]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Ladislav Wagner||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~wagner13/bp/ Vystrihovačka]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Peter Zach||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~zach4/Bakalarska%20praca/ Detský editor scénok so zvukovou synchronizáciou]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Tomáš Žitňanský||? ?||[http://zitnansky.16mb.com/  Interaktívna výuková webová aplikácia na riešenie úloh o matematických hrách]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|}

Revision as of 08:42, 18 February 2016

Štvrtok, 10:40, M-I, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
3.
3.
11.
3.
17.
3.
31.
3.
7.
4.
14.
4.
21.
4.
28.
4.
5.
5.
12.
5.
19.
5.
Róbert Ivan ? ? Vývoj webových aplikácii pre ľudí bez programovacích znalostí
Lívia Kupčuliaková ? ? Grafické programovacie prostredie pre jazyk Python
Martin Maco ? ? Mobilný organizátor kontaktov
Zuzana Majeríková ? ? Interaktívna webová výuková aplikácia na riešenie úloh o pravdepodobnosti
Martin Mečiar ? ? ??
Alex Mendel ? ? Robot Tatrabot rieši hru Sokoban
Michal Piják ? ? Strojopis pre deti
Michal Rakovský ? ? Rozšírenie jazyka Imagine Logo o programovanie GPU
Marek Stachera ? ? Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií - počtové výkony
Michal Štefanec ? ? Navigácia pomocou laserového senzora na meranie vzdialenosti
Dominik Turák ? ? Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií – geometria
Adam Turňa ? ? Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou prostredie - Parketovanie
Ladislav Wagner ? ? Vystrihovačka
Peter Zach ? ? Detský editor scénok so zvukovou synchronizáciou
Tomáš Žitňanský ? ? Interaktívna výuková webová aplikácia na riešenie úloh o matematických hrách