Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Tútori
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.
Všeobecné informácie
O programe AIN na FMFI UK
Charakteristika programu AIN
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)

Výber témy bakalárskej práce

Pripomíname, že termín výberu témy na bakalársku prácu je 15. október 2016.

Okrem tém, ktoré vypíšu kolegovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme – aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny školiteľ z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme. Ak teda máte tému z externého prostredia, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.

Odporúčania pre výber predmetov

Tútori vypracovali odporúčanie pre výber voliteľných predmetov bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia. Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.

Bakalárske práce

Termíny

18. 8. 2017
Odovzdanie bakalárskych prác pre opravný a náhradný termín štátnej skúšky
16. 5. 2017
Odovzdanie bakalárskych prác
31. 16. 10. 2016
Odovzdanie zadaní bakalárskych prác

Štátne skúšky

Termíny

28. 4. 2017
Podanie prihlášok na štátne skúšky
26. 6. – 27. 6. 2017
Riadny termín štátnych skúšok
30. 8. 2017
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015


Revision as of 21:58, 21 September 2017 by Kluka (Talk | contribs) (Študijný plán)