Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Prečítajte si opis bakalárskeho programu Aplikovaná informatika.

Garantom programu je doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

TútormiMgr. Tomáš Vinař, PhD., RNDr. Martin Homola, PhD. a RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Oznamy

Prechod na študijný program platný od roku 2015/2016

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Zápis 2015/2016

Termíny zápisu študentov podľa ročníkov:

  • 1. ročník: 3. 9. 2015 o 8:00 hod.;
  • 2. ročník: 27. – 28. 8. 2015;
  • 3. ročník: 7. – 8. 9. 2015, 4. a 5. ročník: 9. 9. 2015.

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015 >


Revision as of 20:17, 26 August 2015 by Kluka (Talk | contribs) (Viacstlpcovy layout)