(Záverečné práce -> Bakalárske práce)
(Všeobecné info preusporiadané a pridané do zoznamu)
Line 10: Line 10:
  
 
;Garant
 
;Garant
:[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]].
+
:[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
 
;Tútori
 
;Tútori
 
:[[Tomas Vinar|Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]
 
:[[Tomas Vinar|Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]
 
:[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola, PhD.]]
 
:[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola, PhD.]]
 
:[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 
:[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 
+
;Všeobecné informácie
[[Description of Bachelor program in Applied Informatics|'''Opis''' programu AIN]]
+
:[http://fmph.uniba.sk/studium/programy/aplikovana-informatika/ O programe AIN na FMFI UK]
 
+
:[[Description of Bachelor program in Applied Informatics|Charakteristika programu AIN]]
[[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]] (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)
+
:[[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]] (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)
 
}}
 
}}
 
{{Column
 
{{Column

Revision as of 12:26, 7 September 2016

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Tútori
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
RNDr. Martin Homola, PhD.
RNDr. Andrej Blaho, PhD.
Všeobecné informácie
O programe AIN na FMFI UK
Charakteristika programu AIN
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)

Odporúčania pre výber predmetov

Tútori vypracovali odporúčanie pre výber voliteľných predmetov bakalárskeho programu AIN najmä v 2. a 3. roku štúdia. Zohľadňujú obsahové nadväznosti s magisterským štúdiom.

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Štátne skúšky

Termíny

28. 4. 2017
Podanie prihlášok na štátne skúšky
19. 6. – 30. 6. 2017*
Riadny termín štátnych skúšok
21. 8. – 31. 8. 2017*
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok

* Presný termín oznámime

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015