(Uvod a oznamy: dvojstlpcovy layout)
(Štátne skúšky – Termíny: Termíny pre 2015/16)
Line 71: Line 71:
 
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o obsahu a priebehu štátnych skúšok]]
 
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o obsahu a priebehu štátnych skúšok]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
;27. 8. 2015
+
;9. 5. 2016
:[[News#Opravné štátne skúšky|Opravné štátne skúšky 2014/15]]
+
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
 +
;20. 6. – 1. 7. 2016
 +
:Riadny termín štátnych skúšok (bude upresnený)
 +
;22. 8. – 31. 8. 2016
 +
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok (bude upresnený)
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>

Revision as of 16:29, 3 September 2015

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garantom programu je doc. RNDr. Damas Gruska, PhD..

TútormiMgr. Tomáš Vinař, PhD., RNDr. Martin Homola, PhD. a RNDr. Andrej Blaho, PhD..

Opis bakalárskeho programu Aplikovaná informatika.

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Študijný plán

Termíny

 • Riadny zápis:
  1. ročník
  3. 9. 2015
  2. ročník
  27. – 28. 8. 2015
  3. ročník
  7. – 8. 9. 2015
  4. a 5. ročník
  9. 9. 2015
 • Opravný zápis:
  21. 9. – 4. 10. 2015
  v AIS
  5. – 11. 10. 2015
  potvrdenie referentkou

Záverečné práce

Termíny

31. 10. 2015
Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
16. 5. 2016
Odovzdanie bakalárskych prác

Štátne skúšky

Termíny

9. 5. 2016
Podanie prihlášok na štátne skúšky
20. 6. – 1. 7. 2016
Riadny termín štátnych skúšok (bude upresnený)
22. 8. – 31. 8. 2016
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok (bude upresnený)

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015