m
(Uvod a oznamy: dvojstlpcovy layout)
Line 2: Line 2:
 
= Bakalársky program Aplikovaná informatika =
 
= Bakalársky program Aplikovaná informatika =
  
Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore [https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/351 9.2.9. – aplikovaná informatika] na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.
+
<div class="row">
 
+
{{Column
[[Description of Bachelor program in Applied Informatics|'''Opis''' bakalárskeho programu Aplikovaná informatika]].
+
|width = 6
 +
|class = col-sm-6
 +
|column-content =
 +
Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v&nbsp;študijnom odbore [https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/351 9.2.9. – aplikovaná informatika] na úrovni 1.&nbsp;stupňa vysokoškolského štúdia.
  
 
'''Garantom''' programu je [[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]].
 
'''Garantom''' programu je [[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]].
Line 13: Line 16:
 
a [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]].
 
a [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]].
  
== Oznamy ==
+
[[Description of Bachelor program in Applied Informatics|'''Opis''' bakalárskeho programu Aplikovaná informatika]].
 +
}}
 +
{{Column
 +
|width = 6
 +
|class = col-sm-6
 +
|column-content =
 +
<h2 class="hidden">Oznamy</h2>
  
<div class="row">
+
=== Prechod na nový študijný program ===
<div class="col-sm-12">
+
=== Prechod na študijný program platný od roku 2015/2016 ===
+
 
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
 
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
 
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
 
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
</div>
+
}}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row no-bullets">
 
<div class="row no-bullets">

Revision as of 16:25, 3 September 2015

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garantom programu je doc. RNDr. Damas Gruska, PhD..

TútormiMgr. Tomáš Vinař, PhD., RNDr. Martin Homola, PhD. a RNDr. Andrej Blaho, PhD..

Opis bakalárskeho programu Aplikovaná informatika.

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Študijný plán

Termíny

 • Riadny zápis:
  1. ročník
  3. 9. 2015
  2. ročník
  27. – 28. 8. 2015
  3. ročník
  7. – 8. 9. 2015
  4. a 5. ročník
  9. 9. 2015
 • Opravný zápis:
  21. 9. – 4. 10. 2015
  v AIS
  5. – 11. 10. 2015
  potvrdenie referentkou

Záverečné práce

Termíny

31. 10. 2015
Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
16. 5. 2016
Odovzdanie bakalárskych prác

Štátne skúšky

Termíny

27. 8. 2015
Opravné štátne skúšky 2014/15

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015