m
m
Line 2: Line 2:
 
= Bakalársky program Aplikovaná informatika =
 
= Bakalársky program Aplikovaná informatika =
  
Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore [https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/351 9.2.9. – aplikovaná informatika] na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Prečítajte si [[Description of Bachelor program in Applied Informatics|opis bakalárskeho programu Aplikovaná informatika]].
+
Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore [https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/351 9.2.9. – aplikovaná informatika] na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.
  
'''Garantom''' programu je [[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
+
[[Description of Bachelor program in Applied Informatics|'''Opis''' bakalárskeho programu Aplikovaná informatika]].
 +
 
 +
'''Garantom''' programu je [[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]].
  
 
'''Tútormi''' sú
 
'''Tútormi''' sú
 
[[Tomas Vinar|Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]],
 
[[Tomas Vinar|Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]],
 
[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola, PhD.]]
 
[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola, PhD.]]
a [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
+
a [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]].
  
 
== Oznamy ==
 
== Oznamy ==

Revision as of 21:27, 26 August 2015

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Opis bakalárskeho programu Aplikovaná informatika.

Garantom programu je doc. RNDr. Damas Gruska, PhD..

TútormiMgr. Tomáš Vinař, PhD., RNDr. Martin Homola, PhD. a RNDr. Andrej Blaho, PhD..

Oznamy

Prechod na študijný program platný od roku 2015/2016

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Študijný plán

Termíny

 • Riadny zápis:
  1. ročník
  3. 9. 2015
  2. ročník
  27. – 28. 8. 2015
  3. ročník
  7. – 8. 9. 2015
  4. a 5. ročník
  9. 9. 2015
 • Opravný zápis:
  21. 9. – 4. 10. 2015
  v AIS
  5. – 11. 10. 2015
  potvrdenie referentkou

Záverečné práce

Termíny

31. 10. 2015
Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
16. 5. 2016
Odovzdanie bakalárskych prác

Štátne skúšky

Termíny

27. 8. 2015
Opravné štátne skúšky 2014/15

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015