(Viacstlpcovy layout)
(Pridane rozne terminy)
Line 14: Line 14:
  
 
<div class="row">
 
<div class="row">
<div class="col-sm-6">
+
<div class="col-sm-12">
 
=== Prechod na študijný program platný od roku 2015/2016 ===
 
=== Prechod na študijný program platný od roku 2015/2016 ===
 
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
 
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
 
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
 
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
</div>
 
<div class="col-sm-6">
 
=== Zápis 2015/2016 ===
 
Termíny [https://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=120#c3750 zápisu študentov] podľa ročníkov:
 
* 1. ročník: 3. 9. 2015 o 8:00 hod.;
 
* 2. ročník: 27. – 28. 8. 2015;
 
* 3. ročník: 7. – 8. 9. 2015, 4. a 5. ročník: 9. 9. 2015.
 
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
Line 34: Line 27:
 
* [[AIN transition 2015|Prechod na nový študijný program v akadem. r. 2015/16]]
 
* [[AIN transition 2015|Prechod na nový študijný program v akadem. r. 2015/16]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 +
=== Termíny ===
 +
* [https://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=120#c3750 Riadny zápis]:
 +
*; 1. ročník
 +
*: 3. 9. 2015 o 8:00 hod.;
 +
*; 2. ročník
 +
*: 27. – 28. 8. 2015;
 +
*; 3. ročník
 +
*: 7. – 8. 9. 2015;
 +
*; 4. a 5. ročník
 +
*: 9. 9. 2015.
 +
* Opravný zápis:
 +
*;21. 9. – 4. 10. 2015
 +
*:v&nbsp;AIS
 +
*;5. – 11. 10. 2015
 +
*:potvrdenie referentkou
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
Line 41: Line 49:
 
* [[BSc Intro|Úvod do bakalárskej práce]]
 
* [[BSc Intro|Úvod do bakalárskej práce]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 +
=== Termíny ===
 +
;31. 10. 2015
 +
:Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
 +
;16. 5. 2016
 +
:Odovzdanie bakalárskych prác
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
Line 47: Line 60:
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-955_15.html Aplikovaná informatika]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-955_15.html Aplikovaná informatika]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-991_15.html Obhajoba bakalárskej práce]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-991_15.html Obhajoba bakalárskej práce]
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o obsahu a priebehu štátnych skúšok]]
+
* [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
* Termíny:
+
=== Termíny ===
** [[News#Opravné štátne skúšky|Opravné štátne skúšky 27. augusta 2015]]
+
;27. 8. 2015
 +
:[[News#Opravné štátne skúšky|Opravné štátne skúšky 2014/15]]
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
Line 55: Line 69:
 
== Študijný program platný do roku 2014/2015 ==
 
== Študijný program platný do roku 2014/2015 ==
  
Predchádzajúci [[Bachelor program in Applied Informatics 2010--2015|študijný program <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015 >]]
+
Predchádzajúci [[Bachelor program in Applied Informatics 2010--2015|študijný program <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015]]
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 20:47, 26 August 2015

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Prečítajte si opis bakalárskeho programu Aplikovaná informatika.

Garantom programu je doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

TútormiMgr. Tomáš Vinař, PhD., RNDr. Martin Homola, PhD. a RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Oznamy

Prechod na študijný program platný od roku 2015/2016

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Študijný plán

Termíny

 • Riadny zápis:
  1. ročník
  3. 9. 2015 o 8:00 hod.;
  2. ročník
  27. – 28. 8. 2015;
  3. ročník
  7. – 8. 9. 2015;
  4. a 5. ročník
  9. 9. 2015.
 • Opravný zápis:
  21. 9. – 4. 10. 2015
  v AIS
  5. – 11. 10. 2015
  potvrdenie referentkou

Záverečné práce

Termíny

31. 10. 2015
Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
16. 5. 2016
Odovzdanie bakalárskych prác

Štátne skúšky

Termíny

27. 8. 2015
Opravné štátne skúšky 2014/15

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015