m
(Viacstlpcovy layout)
Line 13: Line 13:
 
== Oznamy ==
 
== Oznamy ==
  
 +
<div class="row">
 +
<div class="col-sm-6">
 
=== Prechod na študijný program platný od roku 2015/2016 ===
 
=== Prechod na študijný program platný od roku 2015/2016 ===
 
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
 
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
 
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
 
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
 
+
</div>
 +
<div class="col-sm-6">
 
=== Zápis 2015/2016 ===
 
=== Zápis 2015/2016 ===
 
Termíny [https://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=120#c3750 zápisu študentov] podľa ročníkov:
 
Termíny [https://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=120#c3750 zápisu študentov] podľa ročníkov:
Line 22: Line 25:
 
* 2. ročník: 27. – 28. 8. 2015;
 
* 2. ročník: 27. – 28. 8. 2015;
 
* 3. ročník: 7. – 8. 9. 2015, 4. a 5. ročník: 9. 9. 2015.
 
* 3. ročník: 7. – 8. 9. 2015, 4. a 5. ročník: 9. 9. 2015.
 
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="row no-bullets">
 +
<div class="col-sm-4">
 
== Študijný plán ==
 
== Študijný plán ==
  
Line 28: Line 34:
 
* [[AIN transition 2015|Prechod na nový študijný program v akadem. r. 2015/16]]
 
* [[AIN transition 2015|Prechod na nový študijný program v akadem. r. 2015/16]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 
+
</div>
 +
<div class="col-sm-4">
 
== Záverečné práce ==
 
== Záverečné práce ==
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Kritériá pre bakalársku prácu|Kritériá pre bakalársku prácu]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics#Kritériá pre bakalársku prácu|Kritériá pre bakalársku prácu]]
Line 34: Line 41:
 
* [[BSc Intro|Úvod do bakalárskej práce]]
 
* [[BSc Intro|Úvod do bakalárskej práce]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
+
</div>
 +
<div class="col-sm-4">
 
== Štátne skúšky ==
 
== Štátne skúšky ==
* Štúdium programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z predmetov:
+
* Štúdium programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-955_15.html Aplikovaná informatika]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-955_15.html Aplikovaná informatika]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-991_15.html Obhajoba bakalárskej práce]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-991_15.html Obhajoba bakalárskej práce]
Line 42: Line 50:
 
* Termíny:
 
* Termíny:
 
** [[News#Opravné štátne skúšky|Opravné štátne skúšky 27. augusta 2015]]
 
** [[News#Opravné štátne skúšky|Opravné štátne skúšky 27. augusta 2015]]
 +
</div>
 +
</div>
  
 
== Študijný program platný do roku 2014/2015 ==
 
== Študijný program platný do roku 2014/2015 ==

Revision as of 20:17, 26 August 2015

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Prečítajte si opis bakalárskeho programu Aplikovaná informatika.

Garantom programu je doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

TútormiMgr. Tomáš Vinař, PhD., RNDr. Martin Homola, PhD. a RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Oznamy

Prechod na študijný program platný od roku 2015/2016

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Zápis 2015/2016

Termíny zápisu študentov podľa ročníkov:

  • 1. ročník: 3. 9. 2015 o 8:00 hod.;
  • 2. ročník: 27. – 28. 8. 2015;
  • 3. ročník: 7. – 8. 9. 2015, 4. a 5. ročník: 9. 9. 2015.

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015 >