m (nbsp v hlavnom nadpise)
m
Line 26: Line 26:
  
 
* [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_AIN.html Predmety, bloky a pravidlá aktuálneho študijného programu]
 
* [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_AIN.html Predmety, bloky a pravidlá aktuálneho študijného programu]
* [[AIN transition 2015|Povinnosti a odporúčania pri prechode na nový študijný program v akadem. r. 2015/16]]
+
* [[AIN transition 2015|Prechod na nový študijný program v akadem. r. 2015/16]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
  

Revision as of 19:49, 26 August 2015

Bakalársky program Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (AIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Prečítajte si opis bakalárskeho programu Aplikovaná informatika.

Garantom programu je doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

TútormiMgr. Tomáš Vinař, PhD., RNDr. Martin Homola, PhD. a RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Oznamy

Prechod na študijný program platný od roku 2015/2016

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu AIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Zápis 2015/2016

Termíny zápisu študentov podľa ročníkov:

  • 1. ročník: 3. 9. 2015 o 8:00 hod.;
  • 2. ročník: 27. – 28. 8. 2015;
  • 3. ročník: 7. – 8. 9. 2015, 4. a 5. ročník: 9. 9. 2015.

Študijný plán

Záverečné práce

Štátne skúšky

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program AIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015 >